Aplikácie PCM do Praxe

Process Communication Model® ponúka množstvo nástrojov pre rozvoj kompetencií v rámci vašej organizácie. Sila tohto prístupu spočíva v originalite modelu, ktorý vám umožní pripraviť  túto tréningovú  investíciu  tak, aby zodpovedala firemnej stratégii a potrebám vašich zamestnancov.

Biznis

Management: Pomôže zlepšiť komunikáciu a motiváciu zamestancov

Predaj: Spoznajte svojho klienta a dosiahnete  vynikajúce výsledky

Team building: Zlepšenie tímovej  spolupráce  a zníženie pravdepodobnosti vzniku nedorozumení a konfliktov

Individuálny koučing: Zvyšovanie povedomia a naplnenie potenciálu

Team koučovanie: Maximalizácia talentov

Riadenie konfliktov: Uvoľnenie napätia a riešenie  konfliktov

Recruitment: Ako urobiť najlepšie rozhodnutie a výber

Školitelia a tréneri: Zefektívnenie tréningu a učenia nových  kompetencií

process communication model

Vzdelávanie