Entries by Admin

Certifikovaný tréning trénera PCM

Prinášame vám jedinečnú možnosť stať sa trénerom Process Communication Model! Process Communication Model ®  (PCM) je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý Vám umožní porozumieť svojmu sociálnemu okoliu, motivovať ho a efektívne s ním komunikovať. PCM dokáže predpovedať ľudské správanie vystavené stresovým podmienkam. Pomocou PCM využijete súbor praktických nástrojov navrhnutých špeciálne pre úspešnú každodennú komunikáciu […]

Zneužitá svědomitost a loajalita aneb PCM pomáhá pochopit chování vlastní i druhých

Autor: Hynek Glos Rozhodl jsem využít Process Communication Model (PCM) a podívat se možná poněkud nečekaně, ale o to horlivěji na osobu předsedy KSČM pana Vojtěcha Filipa, který v nedávné době nejprve obvinil z „protičeského“ hlasování v evropském parlamentu sociálně demokratického kandidáta na post ministra zahraničních věcí, pana Pocheho, aniž by si ověřil pravdivost použité informace. Následně nedokázal […]

Spolupracujeme s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, ktorá vám prináša- KURZ LEKTOR

ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV každoročne tradične už 6 rokov organizuje akreditované školenie LEKTOR, na ktoré Vás srdečne pozývame! Názov vzdelávacieho programu: LEKTOR, akreditované školenie MŠVVaŠ Cieľová skupina: lektori, tréneri, školitelia, kouči, kariérni poradcovia, osoby, ktoré pôsobia v neformálnom vzdelávaní dospelých, osoby, ktoré uvažujú o tom, že sa stanú lektormi Čo sa na kurze naučíte? Kompletné lektorské zručnosti, […]

PCM na Pedagogickej fakulte UK – Blog študentky

Čo mi dalo PCM (nielen ako pedagogičke)? Proces Communication Model už nie je v dnešnej dobe novým pojmom. Ja som sa s ním stretla na univerzite a som za to nesmierne vďačná. Hoci, keď to na Vás vyučujúci vychrlí prvýkrát, hlavou Vám víria rôzne myšlienky. Čo to znamená? Zase ďalšie neoverené tipy ako zvládať komunikáciu, […]