PCM na Ekonomickej Univerzite – Blog študentky

Dobrý deň, moje meno je Diana a študujem na  Ekonomickej univerzite personálny manažment a mala som 25.2 možnosť zúčastniť sa na vašej prednáške a seminári o PCM na našej škole.

Rada by som vám poskytla spätnú väzbu, pretože za tie 4 roky čo tam študujem sme nič tak zaujímavé a zábavné nemali. Veľmi sa mi páčil celý ten priebeh a spôsob vysvetľovania. Ja som typ človeka, čo nechápe žiadnym vtipom a zložitejším úvahám, teóriám. Pán Marián Dubjel bol skvelý, zábavný, sršala z neho energia a problematiku nám úžasne popísal a vysvetlil. Tak isto aj na konkrétnom cvičení nám veľmi pomáhal ako sa správne vyjadrovať.

Ako som prišla domov celá nadchnutá, všetko som rodičom zrekapitulovala a otravovala ich s tým celý večer. Popísala som im, ako je dôležité rozpoznať tie správne vnemy a prispôsobiť tak svoju reakciu pre danú osobu.  Taktiež, že zlepšuje komunikáciu a medziľudské vzťahy nielen na pracovisku, ale aj v súkromnom živote a na tom by mal pracovať každý človek. Čo ma ale najviac zaujalo, boli príklady na filmoch Forrest Gump a na Pelíškoch, na ktorých som to úplne skvele pochopila. Túto úlohu som zadala aj doma, nech uhádnu osobnostný typ z Pelíškov a na počudovanie, išlo im to šikovno.

Chcem sa vám poďakovať za takúto skúsenosť, že som sa mohla naučiť niečo nové, o čom som nemala ani šajnu, že existuje. Rada by som na sebe pracovala a snažila sa o efektívnu komunikáciu medzi ľuďmi, preto mám záujem zúčastniť sa vašich tréningov. A samozrejme, ďakujem aj za spestreny rodinný večer 😊

Pripájame aj fotodokumentáciu, ako študenti poňali osobnostné typy PCM:

Ako manažovať vlastné EMÓCIE a STRES?

Ako manažovať vlastné EMÓCIE a STRES?

Stresové situácie nás vedia vyviesť mimo našu zónu komfortu, strácame v nich sami seba a správame sa inak ako by sme si želali.

Preto je dôležité, identifikovať potreby, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Process Communication Model (PCM) ponúka unikátny a jednoduchý nástroj na určenie týchto potrieb.  V PCM hovoríme, že ak sú naše psychologické potreby naplnené , budeme spokojní a efektívni.  Na druhej strane, ak naše psychologické potreby nie sú naplnené, budeme sa snažiť (vedome alebo nevedome) uspokojiť ich prostredníctvom negatívneho (nechceného) správania. To spôsobuje zvýšenú úroveň stresu a tendenciu správať sa jedným z dvoch spôsobov: vyvolávať konflikty alebo rezignovať a úplne sa stiahnuť.

Preto Vám aj náš Tím PCM trénerov prináša jedinečnú možnosť dozvedieť sa viac o Vás, naučiť sa manažovať Váš vlastný stres. Táto špeciálna ponuka sa týka Dotazníka PCM a online koučingu s certifikovaným trénerom PCM.

Zaujala Vás naša ponuka? Neváhajte nás kontaktovať  na mail: info@processcommunication.sk 

Zneužitá svědomitost a loajalita aneb PCM pomáhá pochopit chování vlastní i druhých

Autor: Hynek Glos

Rozhodl jsem využít Process Communication Model (PCM) a podívat se možná poněkud nečekaně, ale o to horlivěji na osobu předsedy KSČM pana Vojtěcha Filipa, který v nedávné době nejprve obvinil z „protičeského“ hlasování v evropském parlamentu sociálně demokratického kandidáta na post ministra zahraničních věcí, pana Pocheho, aniž by si ověřil pravdivost použité informace. Následně nedokázal přiznat zjevnou chybu  svého postupu.

Je osudovou hříčkou, že v České republice je v poslední době nejvíce slyšet o straně, která zaznamenala takový propad ve volbách do poslanecké sněmovny, že už to vypadalo na její konec. Místo toho jsme svědky vzestupu vlivu KSČM na naše životy a jakési „reinkarnace“ osoby Vojtěcha Filipa, který byl po volbách „zralý na odstřel“

Zajímavý je jeho osobnostní profil. Podle projevu a použitých slov pana Filipa zcela zjevné, že tzv. bází, nebo-li základním osobnostním typem tohoto člověka je Perzister. Dokazují to typická slova a slovní spojení, která používá v rozhovorech s médii (Aktuálně.cz, Právo).  „….tak přece musím od začátku trvat na tom, aby tam nebyli lidé s takovým škraloupem“ nebo „Když mi řekl, že to nikdy neřekl, tak mě to uráží“ (pozn. autora, kterou si nemůže odpustit: „ a mě uráží, že řekl to, co řekl, že nikdy neřekl!) , popř. z jeho dřívějších rozhovorů pro media: „vlastníkem podniků je stát a ten musí dokázat…“. Pozn. Připomínám, že PCM nesleduje tolik, CO daná osoba říká, ale snaží se rozklíčovat JAK to říká. Dalším typickým příkladem Perzisterovým vyjádření je Filipova dřívější reakce na potenciální rozdělení společnosti ČEZ: „Jsem přesvědčený, že pokud chceme provést transformaci, což není rozdělení, tak musí směřovat k tomu, že z ní ČEZ vyjde posílen“ Pro Perzistera je typická „názorová orientace“, prostřednictvím názorů vnímá svět kolem sebe. Tím, že si názor vytvoří, tak ho obvykle začne považovat za důležitý. Jeho hodnotou, kterou uznává je „hodnota“.

Hodnot, kterým věří, je plně oddán. Možná je tady zajímavá obsahová zmínka, protože u komunisty by se předpokládalo, že touto hodnotou budou ideály rovnosti, bratrství a shodných příležitostí, ale v případě pana Filipa tomu tak není. Ani uprchlíky, ani některé konkurenční politiky, ani například některé sportovce zjevně nepovažuje za sobě rovné vzhledem k volbě označení těchto osob, kdy nešetří nařčením a urážkami. Hodnotu pana Filipa je spíše politická kariéra, postavení a prospěch. V poslanecké sněmovně je nepřetržitě od roku 1996! Po většinu času je navíc místopředsedou  tohoto zastupitelského orgánu.

Ale zpět ke komunikačnímu procesu (aneb PCM). Perzister má řadu silných, pozorovatelných stránek, například je velmi loajální k organizaci, rodině apod., navíc je velice svědomitý. Pan Vojtěch Filip byl komunistickým agentem StB už od 80.let, kdy vstoupil do KSČ. Mdezi komunisty setrval i po změně režimu, zjevně si vědom toho, že byť bolestivě, ale jistojistě, se mu politická kariéra podaří právě a pouze ve straně komunistické. Škoda , že se jeho oddanost neprojevuje také vůči občanům české republiky, ale pouze a jen směrem ke KSČ(M). Perzister je navíc pozorný k detailům, což bývá zhusta prospěšná vlastnost, ovšem práskačem státní bezpečnosti využívána poněkud kontroverzně. Ačkoliv věřím, že zmíněná organizace si myslela, že je tato jeho silná stránka využívána pozitivně. Tato charakteristika se ovšem projevuje i dnes, takže v řadě jeho rozhovorů můžete sledovat vysvětlení i prvků, které de facto nic neznamenají, ale pro Filipa jsou znakem jeho vlastní přesvědčivosti.

Každý osobnostní typ má své výhody i nevýhody. Obvykle velmi vypovídající bývá jednání ve stresové situaci. U Perzistera v prvním stupni stresu se spustí tzv. „driver“ v podobě vnitřního přístupu k okolním lidem „Musíš být dokonalý“. Perzister o sobě nepochybuje, ale partner v komunikaci (má-li v očích Perzistera mít hodnotu), musí být dokonalý! Prakticky se to projevuje tím, že v počínajícím stresu začne bezděčně klást otázky  „jakoby z pohledu experta“. Na výtku redaktora Aktuálně.cz, že šířil dezinformaci nepřišlo ani Filipovo překvapení, ani zaváhání, ani uvědomění si situace, ale okamžitá protiotázka: „ A proč bych toto neříkal“ , jakoby se v duchu domáhal redaktorovy dokonalosti ve stylu “snad chápete, že to bylo v této situaci nutné!“ a později si dovolil i oponovat stylem „No a co?“, aby (jsa pod stále větším tlakem redaktora) přešel do otevřeného protiútoku: „Fakt nemám čas, já jsem s vámi strávil 20 minut a potřebuji pracovat, jestli tomu nerozumíte. Mou prací není se bavit s novinářem. To nemyslíte vážně“. Tento projev už není ničím jiným než druhým stupněm stresu, který se projevuje nasazením si masky útočníka a tedy otevřeným protiútokem. Dokonce dochází i k jakémusi vnucování vlastních názorů, takže uslyšíte i „ Nechte ty věci, které jsou. Vy vytváříte mediální obraz, já si vytvářím obraz o tom člověku ze svých vlastních informací. Panu Pochemu jsem řekl, jaké mám výhrady. Mě štve, na rovinu řečeno, že on není schopen sebereflexe. To mě fakt štve“, aby později své rozhořčení názorově velmi jednoznačně dotvrdil „Pan Poche by měl zvážit, jestli je mu milejší jeho vlastní kariéra, nebo je mu milejší to, co odhlasovala sociální demokracie v referendu, tedy že vstoupí do vlády. Tam jde o to, jestli mu záleží na sobě, nebo na straně, jejímž je členem a která mu dala možnosti, včetně toho, že je v Evropském parlamentu“ . Všimněte si, jak se pod vlivem stresu obrací k hodnotám, které sám vyznává! Pan Poche by měl být vděčný, že je v Evrospkém parlamentu, že má kariéru, protože „Kariéra je Hodnota!“, které by si měl vážit. Kdyby to nebylo k breku, tak je úsměvné, co na sebe někteří politici bezděčně prozrazují 😊

V této fázi redaktor ubral na razanci svých otázek a umožnil tak Vojtěchu Filipovi vrátit se do poněkud méně útočné komunikace. Pro nás a redaktora to byla „velká klika“, protože třetím stupněm stresu Perzistera je opouštění. Opouští ostatní, protože „nejsou zodpovědní a svědomití“, což by ve Filipově případě znamenalo, že novinář neuznává jeho pravdu! Ačkoliv v případě pana Filipa by mi vůbec nevadilo, kdyby například opustil politiku a nebo i nás všechny…

Znám spoustu lidí, kolegů, klientů, kteří mají také bázi Perzistera. Pokud jsou jejich hodnotami například čestnost, slušnost, ochota pomoci…, tak jde o skvělé příklady oddanosti ideálům, který dělají náš svět hezčí. A když jim to svět vrací doplněním pro ně typické psychologické potřeby, totiž uznáním názorů a oceněním práce, tak bych právě tyto lidi chtěl mít po boku, když je mi nejhůř… V případě pana Vojtěcha Filipa ale doplňovat psychologické potřeby moc nejde, protože co chcete uznat názoru: „Jako příklad uvádím Radu České televize a Českého rozhlasu, kde se zakázalo, aby tam byly politické strany. To považuji za zcela mimoústavní řešení. Jestli je tu velká kritika zejména od soukromých médií vůči České televizi, nevidím žádný důvod, proč by politické strany neměly mít právo do rad kandidovat“? Snad , při troše dobré vůle, by šlo uznat odvahu, s jakou pronáší tato nesmyslná slova.

Nu možná je pro nás občany zatím ještě stále svobodné České republiky lepší mít vystresovaného komunistu Filipa než mít uspokojeného komunistického premiéra….

 

Pozn. Autor článku si je vědom určité nadsázky a také svého nikoliv apolitického vnímání skutečnosti. Za svým názorem si však tvrdě stojí😊

 

21.6. 2018 v Jablonci nad Nisou

Hynek Glos

Celosvetová konferencia PCM v Lisabone

Naša Slovensko – Česká výprava na Process Communication Model® World conference v Cascais, Portugal  5.až 7. júla 2018.

Vaši obľúbení PCM tréneri sa boli vzdelávať, vymieňať skúsenosti a aj zabávať 🙂

Spolupracujeme s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, ktorá vám prináša- KURZ LEKTOR

ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV každoročne tradične už 6 rokov organizuje akreditované školenie LEKTOR, na ktoré Vás srdečne pozývame!

Názov vzdelávacieho programu: LEKTOR, akreditované školenie MŠVVaŠ

Cieľová skupina: lektori, tréneri, školitelia, kouči, kariérni poradcovia, osoby, ktoré pôsobia v neformálnom vzdelávaní dospelých, osoby, ktoré uvažujú o tom, že sa stanú lektormi

Čo sa na kurze naučíte? Kompletné lektorské zručnosti, ktorými Vás postupne prevedú traja profesionálni lektori. Každý je iný, každý výnimočný a Vy sami ucítite, čím si Vás získali a prečo sa Vám zo školenia nechce ísť domov 🙂

Kurz LEKTOR každoročne otvárame v troch slovenských mestách, tohtoročné termíny kurzu sú:

BRATISLAVA: kurz sa začína 27.9.2018, ďalšie dni v ktoré bude kurz prebiehať a prihlášku nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-27-9-2018-ba/

BANSKÁ BYSTRICA: 4.10.2018, ďalšie školiace dni nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-4-10-2018-bb/

KOŠICE: 18.10.2018, ďalšie školiace dni nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-18-10-2018-ke/

Akékoľvek otázky radi zodpovieme na alkp@alkp.sk alebo na t.č.  0919 185 148.

ALKP dalo výhybku v pracovnom živote nejedného účastníka, najlepšie je presvedčiť sa osobne! Naše aktivity môžete sledovať na našej stránke www.alkp.sk alebo  prostredníctvom
FB: ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov.

Tešíme sa na Vás 🙂
Tím ALKP – www.alkp.sk – alkp@alkp.sk – 0919 185 148

PCM na Pedagogickej fakulte UK – Blog študentky

Čo mi dalo PCM (nielen ako pedagogičke)?

Proces Communication Model už nie je v dnešnej dobe novým pojmom. Ja som sa s ním stretla na univerzite a som za to nesmierne vďačná. Hoci, keď to na Vás vyučujúci vychrlí prvýkrát, hlavou Vám víria rôzne myšlienky. Čo to znamená? Zase ďalšie neoverené tipy ako zvládať komunikáciu, ktorých je na internete milión? Nejaké škálovanie typu sangvinik, introvert a pod.? Nie. PCM ide konkrétne a do hĺbky.

Keď nám na univerzite povedali, že budeme musieť vo  voľnom čase vyplniť nejaký osobnostný dotazník, nie všetkým sa to páčilo, vzhľadom k tomu, že sme mali hodnotiaci týždeň plný testov. Napokon keď nám doniesli výsledky, boli sme všetci príjemne prekvapení. Nenasledovala ani žiadna nudná prednáška. Pobavili sme sa a učili zároveň.

V tom množstve rolí, ktoré v priebehu dňa zastávame sme nútení reagovať rôznymi spôsobmi. Niektoré z nich nám idú jednoduchšie, iné ťažšie. Mne ako harmonizérke robí veľký problém dávať negatívne odozvy. PCM mi ukázalo ako na to, aby dobre bolo.

Na čo mi je vedieť o PCM, keď som dostatočne komunikatívny? Dnes sme komunikáciou doslova zaplavovaní. Mobil, Messenger, e-mail… Sme si ale istí, že sme sa skutočne porozprávali, zistili, čo sme chceli? Ak nie, kde nastala chyba? Odpoveďou nám môže byť PCM. Môj priateľ je typický logik. Prídem zo školy, posťažujem sa na únavu a on mi (namiesto pritúlenia, ktoré by som privítala najradšej) ponúkne kávu. Niet sa načo hnevať. Zanalyzoval situáciu a vyhodnotil najlepšie riešenie. Len ja som mu zvykla v duchu nadávať, aký je nechápavý. Teraz mu už rozumiem a viem ako mu to mám vysvetliť.

Každý sme iný… Študujem a pracujem ako učiteľka. Pre niekoho žiadna sláva nechať sa zatvoriť do triedy plnej krikľúňov, či ignorantov. Prečo však žiaci v triede nechcú komunikovať alebo sa naopak ,,nevedia zmestiť do kože?“ Práve preto, že sa nevyjadrujeme im primeraným spôsobom. Imaginér potrebuje presné inštrukcie, rebel zaujímavé impulzy…

Správny proces komunikácie je potrebný nielen v školách. Stretávame sa s ním denne v práci, obchode, reštaurácii, v bare… Netvrdím, že PCM vyrieši všetky Vaše problémy s komunikáciou, ale môže Vás naviesť určitým smerom. Chuť pracovať na sebe však ide od Vás samých. Mne pomohlo nielen lepšie komunikovať, ale aj pri sebapoznaní a poznaní iných. Určite stojí za vyskúšanie.

 

Laura Belicajová, 20 rokov, UK PDF 2. ročník

Co stojí za osobnostní proměnou Miloše Zemana

Autor: Hynek Glos

PCM (Process Communication Model) dokáže predikovat chování lidí v různých (zejména stresových) situacích. Ale nejen to. Pomocí tohoto modelu je možné vysvětlit i některé změny v dlouhodobém chování a přístupu konkrétního člověka. Zajímavým případem je pohled na chování Miloše Zemana. Jeho příznivci i odpůrci musí nutně vnímat velkou změnu v jeho postojích, přístupu, chování, ke které došlo zhruba v první polovině jeho úvodního prezidentského mandátu. Jak je to možné? Je zatím jen tolik proklamovaná ješitnost, která ho nutí se chovat jinak? Popřípadě touha po moci, nebo dokonce po pomstě?

V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí byl Zeman brilantním řečníkem. Svá prohlášení i reakce dokázal opírat o fakta, dával svým úvahám dát logickou strukturu – a to dokonce i tehdy, když jeho úvahy byly pro jiné účastníky málo uvěřitelné. Pro mnoho lidí se stal někým, kdo „to má v hlavě srovnané“, „ukáže ostatním, kde je pravda“, popř. jim „svými argumenty vytře zrak“. Nešlo jen o velmi rétoricky zdatného člověka, šlo také o projevy člověka, jehož tzv. „bázi“ tvoři osobnostní typ LOGIK. Pro Logika je typické, že vnímá svět prostřednictvím myšlení, opírá se o fakta, je strukturovaný, organizovaný, zodpovědný. Navíc je schopen vnímat veškerá potřebná fakta a syntetizovat je. Jinými slovy, dokáže poslouchat lidi kolem sebe a na základě slyšeného vytvářet logické závěry a tím i myšlenkám jiných lidí dodat pragmatičnost. Je potřeba říci, že v tomto je Miloš Zeman opravu velmi silný . A dokonce mu kvalitní naslouchání zůstalo dodnes, ačkoliv díky zdraví není tento prvek tak silně vidět jako dříve. Vzpomeňme jen na debatu s Jiřím Drahošem na ČT. Miloš Zeman trpělivě naslouchal nejen svému oponentovi, ale i moderátorce. A i tímto rysem se dokázal vyhnout některým myšlenkovým nástrahám.

Ve stresu se každý z nás chová jinak. Proud emocí nás podvědomě žene do poměrně předpokládaných reakcí. U Logika je prvním stupněm stresu určitý vnitřní poháněč „Musím být dokonalý“. Tento poháněč obvykle vede Logika k tomu, že na svá vyjádření klade vyšší důraz, snaží se svému okolí ukázat, „pokud budu ve své řeči dokonalý, tak jsem OK“. Však jsme také opakovaně tyto Zemanovy výkony vídali, navíc doprovázené s nadsázkou pronášenými bonmoty na adresu jeho protivníků. Druhý a třetí stupeň stresu u (v té době ponejvíce) premiéra republiky jsme tolik nevídali, protože nemalé volební úspěchy a následná opoziční smlouva mu daly dostatek klidu na veškeré vyjadřování.

V průběhu první desetiletky nového tisíciletí se však něco změnilo. Miloš Zeman zažil zklamání z neúspěšné prezidentské volby, odstěhoval se do ústraní Vysočiny. Sice proklamoval, že je mu tam dobře, ale pro politiky je těžké smířit se s tím, že neuspěli, že ztrácí moc… Pod tlakem takovýchto událostí nejeden člověk projde výraznou změnou. Zná to i mnohý z nás (autora tohoto textu nevyjímaje😊), že v případě závažné situace (ztráta zaměstnání, nemoc, ztráta blízkého…) „se mu mění pohled na svět“. Pokud stres vyvolaný takovýmto zásahem je déle trvající a pokud je opravdu silný, dojde k nevratným změnám, které PCM popsuje jako „fázování“. Do hry se, vedle naší původní báze, dostane další osobnostní typ.

V případě Miloše Zemana je na základě viditelných a pozorovatelných projevů zjevné, že touto fází je osobnostní typ PERZISTER. Miloš Zeman se totiž začal chovat podle jeho zákonitostí. Perzister vnímá svět okolo sebe prostřednictvím názorů. V řadě vystoupení Miloše Zemana najednou názory hrají větší roli než fakta. Potomci Ferdinanda Peroutky by mohli vyprávět, přímí svědci účasti ruských vojáků v bojích na východě Ukrajiny také. Samozřejmě, že se nevytratí ani původní Logik, takže způsob vyjadřování může vypadat nezměněn, ale některé detaily a zejména to, že logická struktura ustupuje do pozadí, jasně ukazuje na změnu osobnostního typu. Pro Miloše Zemena začaly hrát větší roli hodnoty (jako národ, obrana země, bezpečí), kteréžto ve svých vystoupeních nadsadil faktům. Perzister má samozřejmě mnoho silných stránek, např. dokáže být vnímavý, pozorný k detailu (viz. causa Peroutka, popř. využití Drahošových slabin ve volební „nekampani“), svědomitý a navíc…loajální. Loajalitu Miloše Zemana k některým zájmovým skupinám snad ani netřeba popisovat. Ta je daleko vyšší, než jeho loajalita k soc. demokracii z přelomu tisíciletí, přestože tuto stranu tenkrát vzkřísil, jenže tenkrát nehrál Perzister v osobnosti Miloše Zemana takovou roli

Navíc, a to má bohužel dopady na všechny z nás, se Miloš Zeman dostává mnohem častěji do stresu i v rámci každodenních situací. A tentokrát už není vidět jenom stres prvostupňový, ale i stupně stresu vyšší. Když Perzister hlásá své názory a nedostává se mu za ně dostatečného ocenění (a to se mu skutečně od představitelů západních demokracií a ani od mnoha lidí uvnitř naší země nedostalo), tak se stres prohlubuje. Perzister nejprve vyžaduje dokonalost od druhých (viz. časté poukazování na hloupost politiků, neprofesionalitu novinářů, malost všech Sobotků a dalších…), jeho bonmoty už postrádají nadsázku, ale stávají se útočnými. Perzister navíc začne své názory vnucovat svému okolí, doslova vyráží na křížovou výpravu a selektuje své okolí podle toho, kdo jeho názory sdílí a kdo ne. Místy se samozřejmě propadá i do stavu zoufalství, kdy „opouští ostatní, protože necítí zodpovědnost“ a to má (psycho-somatika je neúprosná)  dopad i na jeho zdraví…

Situace s Milošem Zemanem nebude díky popsaným událostem pro běžného občana jednoduchá. Jediná šance je v tom, že uvidíme spíše nestresové jednání tohoto politika. Vzhledem k tomu, že se už nemusí bát o další volební úspěch a vzhledem k tomu, že existuje šance, že začne vnímat i některé hodnoty, pro naši zemi důležité, tak šance na dobrých pět let (nebo méně?) tu existuje…

-hgl-

Pokud byste chtěli porozumět tomu, jak PCM nejen vysvětluje chování lidí, ale zejména každému z nás pomáhá lépe a úspěšněji komunikovat, dohodnout se  a pracovat s konflikty, navštivte den otevřených dveří PCM (Praha 12.3. – PENTAHOTEL PRHA – 15.00) – viz. https://processcommunicationmodel.sk/den-otevrenych-dveri-process-communication-model-urceny-pro-reditele-manazery-a-hr-manazery/

Prečo majú ľudia pod tlakom sklon k zbytočným chybám?

 

Prečo majú ľudia pod tlakom sklon k zbytočným chybám?

Koľkokrát ste oľutovali, že ste v stresovej situácii nereagovali inak?

Tento pocit už zažil asi každý. Stresové situácie nás vedia vyviesť mimo našu zónu komfortu, strácame v nich sami seba a správame sa inak ako by sme si želali. Opakovanie je matka múdrosti. Preto vždy nanovo dúfame, že keď sa opakuje stresová situácia, tento krát zareagujeme inak. Ale čo sa stane, ak sa ani v takýchto situáciách nepoučíme a konáme úplne rovnako ako keď sme sa ocitli v tejto situácii naposledy?

Po opakovaných chybách nasleduje pocit ľútosti. Máme tendenciu sústrediť našu pozornosť radšej na dôsledky, ktoré spôsobila stresová situácia, ako na hľadanie jej príčiny.

Preto je dôležité, identifikovať potreby, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Process Communication Model (PCM) ponúka unikátny a jednoduchý nástroj na určenie týchto potrieb.  Na základe mnohých štúdií sa zistilo, že existuje šesť rôznych typov osobností, z ktorých každá vymedzuje špecifické charakteristiky a psychologické potreby. Výskum naznačuje, že ak sú splnené psychologické potreby, bude táto osoba spokojná, naplnená a efektívna. Na druhej strane, ak naše psychologické potreby nie sú naplnené, budeme sa snažiť (vedome alebo nevedome) uspokojiť ich prostredníctvom negatívneho (nechceného) správania. To spôsobuje zvýšenú úroveň stresu a tendenciu správať sa jedným z dvoch spôsobov: vyvolávať konflikty alebo rezignovať a úplne sa stiahnuť.

Podľa PCM, každý jeden zo šiestich osobnostných typov reaguje po tlakom inak. Možno vás to prekvapí, ale každý z nás má v sebe zastúpené všetky osobnosti, len ich pomer sa líši. Tak napríklad Imaginer  v stresovej situácii má tendenciu stať sa pasívnym, zatiaľ čo Logik sústreďuje svoju pozornosť na detaily a Perzister sa pokúša prevziať vedenie.  Ani Vám sa nepáči, keď ste zatlačený do tejto role a zdá sa Vám, že I keď reagujete nesprávne, nemáte vlastne inú možnosť? Verte, že máte!

Keď vieme, ako sa správame pod stresom, sme schopní pochopiť naše špecifické psychologické potreby. Ak nie sú tieto potreby naplnené, sú príčinou stresu. Tu sme sa dostali k príčine problému. Uvedomujeme si potenciálne dôsledky a nájdeme spôsob, ako pozitívne reagovať na naše psychologické potreby, a to predtým, než sa dostaneme do potenciálne nežiaducej situácie.