Deň otvorených dverí Process Communication Model v Žiline

PRIHLASKA na DOD ŽILINA 28.3.2019

POZVANKA na DOD ŽILINA 28.3.2019 vo formáte PDF

Deň otvorených dverí Process Communication Model v Prahe

prihlaska-DOD-CZ-29.3.2019 pozvanka-DOD-CZ-29.3.2019 – pozvánka vo formáte pdf

Všetko, čo potrebujem vedieť, ma naučia rodičia (a Gabo Žifčák)

Ako rodičia stojíme pri výchove našich detí často pred otázkami –  ako mám zareagovať správne v tejto situácii?

Ako mať istotu, že svojím deťom pomáham a podporujem ich zdravý vývoj?

Ako viem pomôcť svojim deťom, aby lepšie zvládali stres?

Štruktúra našej osobnosti sa tvorí od narodenia až do 7 rokov.

Klinický model  a ocenený objav Taibiho Kahlera – Process Communication Model

Vám dá odporúčania ako sa zachovať v kľúčových situáciách, ktoré rozhodujú o zdravom emocionálnom vývoji dieťaťa.

 

Ako tento vývoj zvládnuť a ako v daných situáciách reagovať Vám predstavíme v našej motivačnej prednáške.

Pre rodičov, budúcich rodičov a všetkých čo pracujú s deťmi alebo majú záujem 🙂

Pre viac info nás kontaktujte na: info@processcommunication.sk

Zneužitá svědomitost a loajalita aneb PCM pomáhá pochopit chování vlastní i druhých

Autor: Hynek Glos

Rozhodl jsem využít Process Communication Model (PCM) a podívat se možná poněkud nečekaně, ale o to horlivěji na osobu předsedy KSČM pana Vojtěcha Filipa, který v nedávné době nejprve obvinil z „protičeského“ hlasování v evropském parlamentu sociálně demokratického kandidáta na post ministra zahraničních věcí, pana Pocheho, aniž by si ověřil pravdivost použité informace. Následně nedokázal přiznat zjevnou chybu  svého postupu.

Je osudovou hříčkou, že v České republice je v poslední době nejvíce slyšet o straně, která zaznamenala takový propad ve volbách do poslanecké sněmovny, že už to vypadalo na její konec. Místo toho jsme svědky vzestupu vlivu KSČM na naše životy a jakési „reinkarnace“ osoby Vojtěcha Filipa, který byl po volbách „zralý na odstřel“

Zajímavý je jeho osobnostní profil. Podle projevu a použitých slov pana Filipa zcela zjevné, že tzv. bází, nebo-li základním osobnostním typem tohoto člověka je Perzister. Dokazují to typická slova a slovní spojení, která používá v rozhovorech s médii (Aktuálně.cz, Právo).  „….tak přece musím od začátku trvat na tom, aby tam nebyli lidé s takovým škraloupem“ nebo „Když mi řekl, že to nikdy neřekl, tak mě to uráží“ (pozn. autora, kterou si nemůže odpustit: „ a mě uráží, že řekl to, co řekl, že nikdy neřekl!) , popř. z jeho dřívějších rozhovorů pro media: „vlastníkem podniků je stát a ten musí dokázat…“. Pozn. Připomínám, že PCM nesleduje tolik, CO daná osoba říká, ale snaží se rozklíčovat JAK to říká. Dalším typickým příkladem Perzisterovým vyjádření je Filipova dřívější reakce na potenciální rozdělení společnosti ČEZ: „Jsem přesvědčený, že pokud chceme provést transformaci, což není rozdělení, tak musí směřovat k tomu, že z ní ČEZ vyjde posílen“ Pro Perzistera je typická „názorová orientace“, prostřednictvím názorů vnímá svět kolem sebe. Tím, že si názor vytvoří, tak ho obvykle začne považovat za důležitý. Jeho hodnotou, kterou uznává je „hodnota“.

Hodnot, kterým věří, je plně oddán. Možná je tady zajímavá obsahová zmínka, protože u komunisty by se předpokládalo, že touto hodnotou budou ideály rovnosti, bratrství a shodných příležitostí, ale v případě pana Filipa tomu tak není. Ani uprchlíky, ani některé konkurenční politiky, ani například některé sportovce zjevně nepovažuje za sobě rovné vzhledem k volbě označení těchto osob, kdy nešetří nařčením a urážkami. Hodnotu pana Filipa je spíše politická kariéra, postavení a prospěch. V poslanecké sněmovně je nepřetržitě od roku 1996! Po většinu času je navíc místopředsedou  tohoto zastupitelského orgánu.

Ale zpět ke komunikačnímu procesu (aneb PCM). Perzister má řadu silných, pozorovatelných stránek, například je velmi loajální k organizaci, rodině apod., navíc je velice svědomitý. Pan Vojtěch Filip byl komunistickým agentem StB už od 80.let, kdy vstoupil do KSČ. Mdezi komunisty setrval i po změně režimu, zjevně si vědom toho, že byť bolestivě, ale jistojistě, se mu politická kariéra podaří právě a pouze ve straně komunistické. Škoda , že se jeho oddanost neprojevuje také vůči občanům české republiky, ale pouze a jen směrem ke KSČ(M). Perzister je navíc pozorný k detailům, což bývá zhusta prospěšná vlastnost, ovšem práskačem státní bezpečnosti využívána poněkud kontroverzně. Ačkoliv věřím, že zmíněná organizace si myslela, že je tato jeho silná stránka využívána pozitivně. Tato charakteristika se ovšem projevuje i dnes, takže v řadě jeho rozhovorů můžete sledovat vysvětlení i prvků, které de facto nic neznamenají, ale pro Filipa jsou znakem jeho vlastní přesvědčivosti.

Každý osobnostní typ má své výhody i nevýhody. Obvykle velmi vypovídající bývá jednání ve stresové situaci. U Perzistera v prvním stupni stresu se spustí tzv. „driver“ v podobě vnitřního přístupu k okolním lidem „Musíš být dokonalý“. Perzister o sobě nepochybuje, ale partner v komunikaci (má-li v očích Perzistera mít hodnotu), musí být dokonalý! Prakticky se to projevuje tím, že v počínajícím stresu začne bezděčně klást otázky  „jakoby z pohledu experta“. Na výtku redaktora Aktuálně.cz, že šířil dezinformaci nepřišlo ani Filipovo překvapení, ani zaváhání, ani uvědomění si situace, ale okamžitá protiotázka: „ A proč bych toto neříkal“ , jakoby se v duchu domáhal redaktorovy dokonalosti ve stylu “snad chápete, že to bylo v této situaci nutné!“ a později si dovolil i oponovat stylem „No a co?“, aby (jsa pod stále větším tlakem redaktora) přešel do otevřeného protiútoku: „Fakt nemám čas, já jsem s vámi strávil 20 minut a potřebuji pracovat, jestli tomu nerozumíte. Mou prací není se bavit s novinářem. To nemyslíte vážně“. Tento projev už není ničím jiným než druhým stupněm stresu, který se projevuje nasazením si masky útočníka a tedy otevřeným protiútokem. Dokonce dochází i k jakémusi vnucování vlastních názorů, takže uslyšíte i „ Nechte ty věci, které jsou. Vy vytváříte mediální obraz, já si vytvářím obraz o tom člověku ze svých vlastních informací. Panu Pochemu jsem řekl, jaké mám výhrady. Mě štve, na rovinu řečeno, že on není schopen sebereflexe. To mě fakt štve“, aby později své rozhořčení názorově velmi jednoznačně dotvrdil „Pan Poche by měl zvážit, jestli je mu milejší jeho vlastní kariéra, nebo je mu milejší to, co odhlasovala sociální demokracie v referendu, tedy že vstoupí do vlády. Tam jde o to, jestli mu záleží na sobě, nebo na straně, jejímž je členem a která mu dala možnosti, včetně toho, že je v Evropském parlamentu“ . Všimněte si, jak se pod vlivem stresu obrací k hodnotám, které sám vyznává! Pan Poche by měl být vděčný, že je v Evrospkém parlamentu, že má kariéru, protože „Kariéra je Hodnota!“, které by si měl vážit. Kdyby to nebylo k breku, tak je úsměvné, co na sebe někteří politici bezděčně prozrazují 😊

V této fázi redaktor ubral na razanci svých otázek a umožnil tak Vojtěchu Filipovi vrátit se do poněkud méně útočné komunikace. Pro nás a redaktora to byla „velká klika“, protože třetím stupněm stresu Perzistera je opouštění. Opouští ostatní, protože „nejsou zodpovědní a svědomití“, což by ve Filipově případě znamenalo, že novinář neuznává jeho pravdu! Ačkoliv v případě pana Filipa by mi vůbec nevadilo, kdyby například opustil politiku a nebo i nás všechny…

Znám spoustu lidí, kolegů, klientů, kteří mají také bázi Perzistera. Pokud jsou jejich hodnotami například čestnost, slušnost, ochota pomoci…, tak jde o skvělé příklady oddanosti ideálům, který dělají náš svět hezčí. A když jim to svět vrací doplněním pro ně typické psychologické potřeby, totiž uznáním názorů a oceněním práce, tak bych právě tyto lidi chtěl mít po boku, když je mi nejhůř… V případě pana Vojtěcha Filipa ale doplňovat psychologické potřeby moc nejde, protože co chcete uznat názoru: „Jako příklad uvádím Radu České televize a Českého rozhlasu, kde se zakázalo, aby tam byly politické strany. To považuji za zcela mimoústavní řešení. Jestli je tu velká kritika zejména od soukromých médií vůči České televizi, nevidím žádný důvod, proč by politické strany neměly mít právo do rad kandidovat“? Snad , při troše dobré vůle, by šlo uznat odvahu, s jakou pronáší tato nesmyslná slova.

Nu možná je pro nás občany zatím ještě stále svobodné České republiky lepší mít vystresovaného komunistu Filipa než mít uspokojeného komunistického premiéra….

 

Pozn. Autor článku si je vědom určité nadsázky a také svého nikoliv apolitického vnímání skutečnosti. Za svým názorem si však tvrdě stojí😊

 

21.6. 2018 v Jablonci nad Nisou

Hynek Glos

Celosvetová konferencia PCM v Lisabone

Naša Slovensko – Česká výprava na Process Communication Model® World conference v Cascais, Portugal  5.až 7. júla 2018.

Vaši obľúbení PCM tréneri sa boli vzdelávať, vymieňať skúsenosti a aj zabávať 🙂

Certifikovaný tréning trénera PCM

Prinášame vám jedinečnú možnosť stať sa trénerom Process Communication Model!

Process Communication Model ®  (PCM) je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý Vám umožní porozumieť svojmu sociálnemu okoliu, motivovať ho a efektívne s ním komunikovať. PCM dokáže predpovedať ľudské správanie vystavené stresovým podmienkam.

Pomocou PCM využijete súbor praktických nástrojov navrhnutých špeciálne pre úspešnú každodennú komunikáciu v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Process Communication Model vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. Tento vedecký objav bol s úspechom využívaný pri výbere astronautov NASA . Dodnes bolo v PCM vyškolených viac ako milión ľudí z piatich kontinentov sveta. Pôsobili v  rôznych profesných oblastiach ako sú manažment, predaj, vzdelávanie,  psychológia, politika, medicína, školstvo.

 Čo Vám a Vašim klientom spoznanie Process Communication Model ® a školenie prinesie:

  • Porozumiete správaniu druhých ľudí (a svojmu vlastnému).
  • Naučíte sa s nimi efektívne komunikovať.
  • Znížite pravdepodobnosť vzniku konfliktov a nedorozumení.
  • Ak vzniknú, dokážete zanalyzovať ich príčinu a nájsť cestu ako ich vyriešiť a opäť efektívne komunikovať.
  • Pomocou napĺňania svojich psychologických potrieb zlepšíte kvalitu svojho života.

Čím je PCM iné?

PCM sa zameriava na jedinečnosť každej osoby. Umožňuje vám vnímať každého klienta ako individualitu, spoznať hlbokú štruktúru jeho osobnosti a prispôsobiť tak váš tréningový/koučingový prístup. Používaním PCM jednoducho vytvoríte jedinečnú stratégiu zmeny pre každého klienta.

Znalosť a uplatnenie tohto modelu vás „odlíši“ od ostatných trénerov/koučov, zvýši vaše kompetencie na vyššiu úroveň, zvýši efektivitu vášho trénovania/koučovania. Tiež lepšie pochopíte hlbokú štruktúru vlastnej osobnosti a zvládnete metódy pre úspešné prispôsobenie sa klientom. Pridajte sa k nám a objavte praktický svet PCM. Zažite „aha“ momenty, ktoré zažívajú účastníci našich školení a staňte sa súčasťou celosvetovej komunity PCM.

Bližšie informácie o trvaní školenia, termínoch a cene nájdete tu:PCM_ Certification_ Brochure_2018_2019 SK

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Spolupracujeme s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, ktorá vám prináša- KURZ LEKTOR

ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV každoročne tradične už 6 rokov organizuje akreditované školenie LEKTOR, na ktoré Vás srdečne pozývame!

Názov vzdelávacieho programu: LEKTOR, akreditované školenie MŠVVaŠ

Cieľová skupina: lektori, tréneri, školitelia, kouči, kariérni poradcovia, osoby, ktoré pôsobia v neformálnom vzdelávaní dospelých, osoby, ktoré uvažujú o tom, že sa stanú lektormi

Čo sa na kurze naučíte? Kompletné lektorské zručnosti, ktorými Vás postupne prevedú traja profesionálni lektori. Každý je iný, každý výnimočný a Vy sami ucítite, čím si Vás získali a prečo sa Vám zo školenia nechce ísť domov 🙂

Kurz LEKTOR každoročne otvárame v troch slovenských mestách, tohtoročné termíny kurzu sú:

BRATISLAVA: kurz sa začína 27.9.2018, ďalšie dni v ktoré bude kurz prebiehať a prihlášku nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-27-9-2018-ba/

BANSKÁ BYSTRICA: 4.10.2018, ďalšie školiace dni nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-4-10-2018-bb/

KOŠICE: 18.10.2018, ďalšie školiace dni nájdete tu: https://alkp.sk/aktivity/lektor-odborne-akreditovane-skolenie-pre-lektorov-18-10-2018-ke/

Akékoľvek otázky radi zodpovieme na alkp@alkp.sk alebo na t.č.  0919 185 148.

ALKP dalo výhybku v pracovnom živote nejedného účastníka, najlepšie je presvedčiť sa osobne! Naše aktivity môžete sledovať na našej stránke www.alkp.sk alebo  prostredníctvom
FB: ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov.

Tešíme sa na Vás 🙂
Tím ALKP – www.alkp.sk – alkp@alkp.sk – 0919 185 148

PCM na Pedagogickej fakulte UK – Blog študentky

Čo mi dalo PCM (nielen ako pedagogičke)?

Proces Communication Model už nie je v dnešnej dobe novým pojmom. Ja som sa s ním stretla na univerzite a som za to nesmierne vďačná. Hoci, keď to na Vás vyučujúci vychrlí prvýkrát, hlavou Vám víria rôzne myšlienky. Čo to znamená? Zase ďalšie neoverené tipy ako zvládať komunikáciu, ktorých je na internete milión? Nejaké škálovanie typu sangvinik, introvert a pod.? Nie. PCM ide konkrétne a do hĺbky.

Keď nám na univerzite povedali, že budeme musieť vo  voľnom čase vyplniť nejaký osobnostný dotazník, nie všetkým sa to páčilo, vzhľadom k tomu, že sme mali hodnotiaci týždeň plný testov. Napokon keď nám doniesli výsledky, boli sme všetci príjemne prekvapení. Nenasledovala ani žiadna nudná prednáška. Pobavili sme sa a učili zároveň.

V tom množstve rolí, ktoré v priebehu dňa zastávame sme nútení reagovať rôznymi spôsobmi. Niektoré z nich nám idú jednoduchšie, iné ťažšie. Mne ako harmonizérke robí veľký problém dávať negatívne odozvy. PCM mi ukázalo ako na to, aby dobre bolo.

Na čo mi je vedieť o PCM, keď som dostatočne komunikatívny? Dnes sme komunikáciou doslova zaplavovaní. Mobil, Messenger, e-mail… Sme si ale istí, že sme sa skutočne porozprávali, zistili, čo sme chceli? Ak nie, kde nastala chyba? Odpoveďou nám môže byť PCM. Môj priateľ je typický logik. Prídem zo školy, posťažujem sa na únavu a on mi (namiesto pritúlenia, ktoré by som privítala najradšej) ponúkne kávu. Niet sa načo hnevať. Zanalyzoval situáciu a vyhodnotil najlepšie riešenie. Len ja som mu zvykla v duchu nadávať, aký je nechápavý. Teraz mu už rozumiem a viem ako mu to mám vysvetliť.

Každý sme iný… Študujem a pracujem ako učiteľka. Pre niekoho žiadna sláva nechať sa zatvoriť do triedy plnej krikľúňov, či ignorantov. Prečo však žiaci v triede nechcú komunikovať alebo sa naopak ,,nevedia zmestiť do kože?” Práve preto, že sa nevyjadrujeme im primeraným spôsobom. Imaginér potrebuje presné inštrukcie, rebel zaujímavé impulzy…

Správny proces komunikácie je potrebný nielen v školách. Stretávame sa s ním denne v práci, obchode, reštaurácii, v bare… Netvrdím, že PCM vyrieši všetky Vaše problémy s komunikáciou, ale môže Vás naviesť určitým smerom. Chuť pracovať na sebe však ide od Vás samých. Mne pomohlo nielen lepšie komunikovať, ale aj pri sebapoznaní a poznaní iných. Určite stojí za vyskúšanie.

 

Laura Belicajová, 20 rokov, UK PDF 2. ročník