Rozhovor s absolventom PCM tréningu, MUDr. Jaroslavom Rosenbergerom

 


Lekári nesú obrovskú zodpovednosť vo svojej každodennej práci.  Často krát pracujú pod tlakom, pritom komunikujú s pacientami a iným zdravotníckym personálom. Je pre nich preto kľúčové, aby vedeli eliminovať stres a komunikovať efektívne. I keď občas podávajú nadľudské výkony, sú to ľudia ako my všetci, ich deň sa prácou nekončí. Prídu domov, kde prebieha ďalšia komunikácia s rodinou, partnerom, deťmi…

Jaroslav Rosenberger, manžel, otec, lekár/nefrológ z Košíc

“Je to dobrá vec, ja tomu verím, pomôže to naozaj každému a funguje to v dennej realite”

 

Ako ste sa dozvedeli o PCM?

O Process Communication Model som sa dozvedel prostredníctvom spoločnosti , pre ktorú som mal v danom období sériu odborných prednášok. Hneď prvý jednodňový tréning ma oslovil, vnímal som nie len jeho obsah ale aj formu. Rýchlo sa pochopil, ako sa tento komunikačný model da aplikovať v každej životnej situácii, či už v práci alebo doma. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodol iniciovať a zorganizovať tréning PCM aj pre moju rodinu.

Aký benefit prináša PCM do Vášho každodenného života?

Nadobudnuté zručnosti aplikujem všade, kde sa len dá, v súkromí ako aj v práci. S kolegyňou, ktorá tiež absolvovala tréning PCM mám akoby tajný kód, je nám hneď jasné, kam v komunikácii smerovať a čo robiť v konkrétnej situácii, hlavne pod stresom.  Paradoxne, najviac som zatiaľ využil v súkromnom živote, pri synovi, ktorý tento rok nastúpil do prvého ročníka základnej školy. Keby som nemal za sebou tréning PCM, som presvedčený, že už dávno by sme boli nútení zmeniť školu a hrotíme situáciu do neriešiteľnej. Vďaka PCM sme to nie len zachránili, ale komunikácia  a porozumenie medzi synom a učiteľom sa stabilizovala a priebežne sa vylepšuje.

Vieme mu rovnako pomôcť aj doma, lebo rozumieme lepšie jeho potrebám, vieme tak zefektívniť našu komunikáciu a ukázať mu inú cestu. Rovnako prostredníctvom PCM viem odhadnúť osobnostný mix učiteľa a ako reaguje v strese. Vzájomne si tým pomáhame a kráčame vpred, pričom obe strany sú evidentne spokojnejšie.

Kde vidíte najväčšiu zmenu pre seba? Ako sa to odzrkadľuje v komunikácii v práci ako aj v rodine?

Pomohlo mi to pozerať sa na ľudí aj cez nich a ich pohľad na vec, pred tým som mal tendenciu pozerať na veci výhradne cez svoj uhoľ pohľadu.

Viem vyhodnotiť, kedy je človek v strese a ovplyvňuje to jeho komunikáciu. Vtedy viem adekvátne zareagovať, ustúpiť alebo použiť iný efektívnejší komunikačné kanál a dopracovať sa tak k porozumeniu.

Pracovne mám na starosti veľa ľudí, pracujem a denne s nimi kontinuálne komunikujem, či sú to kolegovia, nadriadení alebo pacienti. Som presvedčení, že z dlhodobej perspektívy treba mať dobre nadstavené vzťahy, je to ľahšie a príjemnejšie.

PCM funguje aj na zažehnanie potenciálnych alebo už vzniknutých konfliktov.

Snažím sa napĺňať psychologické potreby ľudí, s ktorými komunikujem, aby som sa vyhol konfliktom, som trpezlivý, viem počkať a netlačiť tam kde netreba, respektíve na niekoho, kto už je v danej situácii pod tlakom.

Komu by ste PCM odporučili?

Znalosti  PCM sú aplikovateľné na každého aj na deti, aby vedeli zareagovať inak, ak je to potrebné.

Podľa môjho názoru, môžu PCM využiť ľudia, ktorí masovo komunikujú, lekári, učitelia, moderátori-…

Ako sa Vám darí eliminovať stres?

Stresu je veľa, pomáha mi to uvedomiť si, kde sú problémy, viem identifikovať, čo presne ma stresuje a zariadiť sa podľa toho.

 

 

 

Už ste sa niekedy stratili napriek tomu, že ste išli podľa GPS navigácie?

Napísal NATE REGIER 2017

Už ste sa niekedy stratili  napriek tomu, že ste išli podľa GPS navigácie?

Stavím sa, že ste nasledovali inštrukcie slovo po slove, krok za krokom a medzitým ste nestihli registrovať názvy ulíc, budov a vnímať ďalšie signály, ktoré evidentne naznačujú, že nejdete správnym smerom.

V tejto súvislosti uvediem pár modelov a projektov, ktoré navigovali ľudí aj zdroje nesprávnou cestou. Tak napríklad:​

  • ​Dare program bol neefektívny v redukcii drogovo závislých, napriek tomu ho naďalej používali
  • ​MBTI nemá úplne relevantnú výpovednú hodnotu a napriek tomu je najviac využívaným osobnostným modelom na svete

  • Stranger Danger učí deti ako sa vyhnúť cudzím ľuďom, ale väčšina prípadov obťažovania prebehne  s ľuďmi, ktorých poznajú

    Niečo tu nesedí, tiež máte ten pocit?

Keď sa ľudia spoliehajú výhradne na modely a systémy, aby zvládali svoju každodennú realitu, strácajú schopnosť rozpoznať, kedy to už  nefunguje. Zároveň nevyvíjajú žiadne zručnosti na to, aby rozpoznali jasné signály v skutočnom svete okolo seba.

A len pre vás uvádzame tri tipy ako fungovať s komunikačnými modelmi a zároveň vnímať signály v reálnom svete:

Mapa nie je terén

Mapy sa snažia zachytiť terén čo najpresnejšie, ale sú to stále len modely reality, nie skutočnosť.

Prostredníctvom PCM komunikačného modelu učíme rozpoznávať reálne situácie a pomáhame tak ľuďom lepšie komunikovať, aby sa vedeli zorientovať v stresovej situácii, rozpoznali čo si ľudia myslia, ako konajú a prečo robia to čo robia.

Modely by sa nemali stať systémom myslenia

Milujeme naše modely, však? Odpoveď je, áno. Ale aj najúžasnejší model je len mapa a nie skutočný terén. Preto pracujeme deň čo deň na tom, aby sme zdokonalili používanie týchto nástrojov a  nestali sa len ich objektom.

Účelom dobrého modelu je zmeniť názor na niekoho, nie si ho vymyslieť.

Skvelý komunikačný model nám pomáha lepšie porozumieť a dekódovať nuansy v reálnom svete okolo nás. Pomáha nám získať sebavedomie, reagovať oveľa produktívnejšie a dokáže nás naladiť na to, čo druhí prežívajú, rozpoznať ich momentálne rozpoloženie, či konajú a komunikujú normálne alebo sa už nachádzajú v stresovej situácii.

Poznať mapu a pochopiť model vás dostane len na pol cestu k zvládnutiu umenia komunikácie a riešenia konfliktov. Zvyšok cesty vyžaduje kus viery a presvedčenia.

Preto ponúkame ďalšie tipy ako na to:

  • Pochopenie modelu je len časť úspechu, PCM zároveň učí ako reagovať na správania ľudí okolo seba
  • Trénuj, trénuj, trénuj. Nebudeš dobrý až kým si to nebudeš opakovane skúšať v reálnych situáciách
  • Padaj dopredu a padaj často. Použi model, aby si zistil, čo nefunguje a spravil to potom inak
  • Neobhajuj model a nepoužívaj ho ako prostriedok na obhájenie svojho chovania. Namiesto toho použi model k adaptácii svojho správania, aby si bol efektívnejší

Takže nabudúce keď sa stratíš, neobviňuj GPS. Riskni to a vystúp zo svojho auta, zdvihni hlavu, pozri hore, poobzeraj sa okolo a spoj sa so skutočným svetom okolo teba.

A preto na záver ponúkame ešte skúsenosť 3 šikovných psychológov. Pozrite si naše krátke video a prídte sa presvedčiť o tom, že PCM funguje s istotou a funguje vždy.

Link na Video: https://processcommunicationmodel.sk/vyuzitie-process-communication-model/