Co stojí za osobnostní proměnou Miloše Zemana

Autor: Hynek Glos

PCM (Process Communication Model) dokáže predikovat chování lidí v různých (zejména stresových) situacích. Ale nejen to. Pomocí tohoto modelu je možné vysvětlit i některé změny v dlouhodobém chování a přístupu konkrétního člověka. Zajímavým případem je pohled na chování Miloše Zemana. Jeho příznivci i odpůrci musí nutně vnímat velkou změnu v jeho postojích, přístupu, chování, ke které došlo zhruba v první polovině jeho úvodního prezidentského mandátu. Jak je to možné? Je zatím jen tolik proklamovaná ješitnost, která ho nutí se chovat jinak? Popřípadě touha po moci, nebo dokonce po pomstě?

V devadesátých letech a na přelomu tisíciletí byl Zeman brilantním řečníkem. Svá prohlášení i reakce dokázal opírat o fakta, dával svým úvahám dát logickou strukturu – a to dokonce i tehdy, když jeho úvahy byly pro jiné účastníky málo uvěřitelné. Pro mnoho lidí se stal někým, kdo „to má v hlavě srovnané“, „ukáže ostatním, kde je pravda“, popř. jim „svými argumenty vytře zrak“. Nešlo jen o velmi rétoricky zdatného člověka, šlo také o projevy člověka, jehož tzv. „bázi“ tvoři osobnostní typ LOGIK. Pro Logika je typické, že vnímá svět prostřednictvím myšlení, opírá se o fakta, je strukturovaný, organizovaný, zodpovědný. Navíc je schopen vnímat veškerá potřebná fakta a syntetizovat je. Jinými slovy, dokáže poslouchat lidi kolem sebe a na základě slyšeného vytvářet logické závěry a tím i myšlenkám jiných lidí dodat pragmatičnost. Je potřeba říci, že v tomto je Miloš Zeman opravu velmi silný . A dokonce mu kvalitní naslouchání zůstalo dodnes, ačkoliv díky zdraví není tento prvek tak silně vidět jako dříve. Vzpomeňme jen na debatu s Jiřím Drahošem na ČT. Miloš Zeman trpělivě naslouchal nejen svému oponentovi, ale i moderátorce. A i tímto rysem se dokázal vyhnout některým myšlenkovým nástrahám.

Ve stresu se každý z nás chová jinak. Proud emocí nás podvědomě žene do poměrně předpokládaných reakcí. U Logika je prvním stupněm stresu určitý vnitřní poháněč „Musím být dokonalý“. Tento poháněč obvykle vede Logika k tomu, že na svá vyjádření klade vyšší důraz, snaží se svému okolí ukázat, „pokud budu ve své řeči dokonalý, tak jsem OK“. Však jsme také opakovaně tyto Zemanovy výkony vídali, navíc doprovázené s nadsázkou pronášenými bonmoty na adresu jeho protivníků. Druhý a třetí stupeň stresu u (v té době ponejvíce) premiéra republiky jsme tolik nevídali, protože nemalé volební úspěchy a následná opoziční smlouva mu daly dostatek klidu na veškeré vyjadřování.

V průběhu první desetiletky nového tisíciletí se však něco změnilo. Miloš Zeman zažil zklamání z neúspěšné prezidentské volby, odstěhoval se do ústraní Vysočiny. Sice proklamoval, že je mu tam dobře, ale pro politiky je těžké smířit se s tím, že neuspěli, že ztrácí moc… Pod tlakem takovýchto událostí nejeden člověk projde výraznou změnou. Zná to i mnohý z nás (autora tohoto textu nevyjímaje😊), že v případě závažné situace (ztráta zaměstnání, nemoc, ztráta blízkého…) „se mu mění pohled na svět“. Pokud stres vyvolaný takovýmto zásahem je déle trvající a pokud je opravdu silný, dojde k nevratným změnám, které PCM popsuje jako „fázování“. Do hry se, vedle naší původní báze, dostane další osobnostní typ.

V případě Miloše Zemana je na základě viditelných a pozorovatelných projevů zjevné, že touto fází je osobnostní typ PERZISTER. Miloš Zeman se totiž začal chovat podle jeho zákonitostí. Perzister vnímá svět okolo sebe prostřednictvím názorů. V řadě vystoupení Miloše Zemana najednou názory hrají větší roli než fakta. Potomci Ferdinanda Peroutky by mohli vyprávět, přímí svědci účasti ruských vojáků v bojích na východě Ukrajiny také. Samozřejmě, že se nevytratí ani původní Logik, takže způsob vyjadřování může vypadat nezměněn, ale některé detaily a zejména to, že logická struktura ustupuje do pozadí, jasně ukazuje na změnu osobnostního typu. Pro Miloše Zemena začaly hrát větší roli hodnoty (jako národ, obrana země, bezpečí), kteréžto ve svých vystoupeních nadsadil faktům. Perzister má samozřejmě mnoho silných stránek, např. dokáže být vnímavý, pozorný k detailu (viz. causa Peroutka, popř. využití Drahošových slabin ve volební „nekampani“), svědomitý a navíc…loajální. Loajalitu Miloše Zemana k některým zájmovým skupinám snad ani netřeba popisovat. Ta je daleko vyšší, než jeho loajalita k soc. demokracii z přelomu tisíciletí, přestože tuto stranu tenkrát vzkřísil, jenže tenkrát nehrál Perzister v osobnosti Miloše Zemana takovou roli

Navíc, a to má bohužel dopady na všechny z nás, se Miloš Zeman dostává mnohem častěji do stresu i v rámci každodenních situací. A tentokrát už není vidět jenom stres prvostupňový, ale i stupně stresu vyšší. Když Perzister hlásá své názory a nedostává se mu za ně dostatečného ocenění (a to se mu skutečně od představitelů západních demokracií a ani od mnoha lidí uvnitř naší země nedostalo), tak se stres prohlubuje. Perzister nejprve vyžaduje dokonalost od druhých (viz. časté poukazování na hloupost politiků, neprofesionalitu novinářů, malost všech Sobotků a dalších…), jeho bonmoty už postrádají nadsázku, ale stávají se útočnými. Perzister navíc začne své názory vnucovat svému okolí, doslova vyráží na křížovou výpravu a selektuje své okolí podle toho, kdo jeho názory sdílí a kdo ne. Místy se samozřejmě propadá i do stavu zoufalství, kdy „opouští ostatní, protože necítí zodpovědnost“ a to má (psycho-somatika je neúprosná)  dopad i na jeho zdraví…

Situace s Milošem Zemanem nebude díky popsaným událostem pro běžného občana jednoduchá. Jediná šance je v tom, že uvidíme spíše nestresové jednání tohoto politika. Vzhledem k tomu, že se už nemusí bát o další volební úspěch a vzhledem k tomu, že existuje šance, že začne vnímat i některé hodnoty, pro naši zemi důležité, tak šance na dobrých pět let (nebo méně?) tu existuje…

-hgl-

Pokud byste chtěli porozumět tomu, jak PCM nejen vysvětluje chování lidí, ale zejména každému z nás pomáhá lépe a úspěšněji komunikovat, dohodnout se  a pracovat s konflikty, navštivte den otevřených dveří PCM (Praha 12.3. – PENTAHOTEL PRHA – 15.00) – viz. https://processcommunicationmodel.sk/den-otevrenych-dveri-process-communication-model-urceny-pro-reditele-manazery-a-hr-manazery/

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár