Základom úspešného koučovania je rozvinutá schopnosť aktívneho počúvania a schopnosť hovoriť „jazykom“, ktorému je klient najviac naklonený. Každý osobnostný typ má špecifický spôsob, ktorým formuluje myšlienky a pocity do viet a tento jazyk je pre neho rovnako dôležitý ako jeho rodný (materinský) jazyk.
Jedným z nástrojov, ktorý vyniká spomedzi zdrojov, ktorými kouč napĺňa svoje poslanie je Process Communication Model. Poskytuje kľúč k porozumeniu ako vnímať a hovoriť týmito unikátnymi, individuálnym štýlmi komunikácie. Budete vedieť počúvať a byť vypočutý.

Cena: 35,- Eur s DPH + poštovné (3,-Eur)

Objednajte si