Prinášame vám jedinečnú možnosť stať sa certifikovaným koučom Process Communication Model!

Process Communication Model ®  (PCM) je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý Vám umožní porozumieť svojmu sociálnemu okoliu, motivovať ho a efektívne s ním komunikovať. PCM dokáže predpovedať ľudské správanie vystavené stresovým podmienkam.

Pomocou PCM využijete súbor praktických nástrojov navrhnutých špeciálne pre úspešnú každodennú komunikáciu v pracovnej alebo súkromnej oblasti.

Process Communication Model vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. Tento vedecký objav bol s úspechom využívaný pri výbere astronautov NASA . Dodnes bolo v PCM vyškolených viac ako milión ľudí z piatich kontinentov sveta. Pôsobili v  rôznych profesných oblastiach ako sú manažment, predaj, vzdelávanie,  psychológia, politika, medicína, školstvo.

Process Communication Model® Certifikácia trénerov v skratke

Process Communication Model® (PCM) je najdôležitejším svetovým nástrojom založeným na správaní človeka. Umožňuje používateľovi PCM pochopiť, ako a prečo ľudia komunikujú .
Viac ako 1 milión ľudí absolvovalo školenie alebo tréning prostredníctvom celosvetovej siete viac než 2 200 certifikovaných školiteľov a trénerov s certifikáciou Process Communication Model®.

Prínosy certifikácie:
➢ Osvojíte si Process Communication Model®
➢ Do vášho portfólia školení si pridáte 10 rôznych PCM seminárov a produktov
➢ Môžete interpretovať výsledky osobnostného profilu – Personality Pattern Inventory (PPI)
➢ Môžete využívať všetky PCM zdroje a PCM služby.

Čím je PCM iné?

PCM sa zameriava na jedinečnosť každej osoby. Umožňuje vám vnímať každého klienta ako individualitu, spoznať hlbokú štruktúru jeho osobnosti a prispôsobiť tak váš tréningový/koučingový prístup. Používaním PCM jednoducho vytvoríte jedinečnú stratégiu zmeny pre každého klienta.

Znalosť a uplatnenie tohto modelu vás „odlíši“ od ostatných trénerov/koučov, zvýši vaše kompetencie na vyššiu úroveň, zvýši efektivitu vášho trénovania/koučovania. Tiež lepšie pochopíte hlbokú štruktúru vlastnej osobnosti a zvládnete metódy pre úspešné prispôsobenie sa klientom. Pridajte sa k nám a objavte praktický svet PCM. Zažite „aha“ momenty, ktoré zažívajú účastníci našich školení a staňte sa súčasťou celosvetovej komunity PCM.

Process Communication Model® vám zjednoduší:
➢ Pozorovať a porozumieť tomu čo a ako ľudia komunikujú.
➢ Pozorovať a porozumieť správaniu ľudí, vedieť ich vhodne motivovať v rôznych situáciách.
➢ Pozorovať a porozumieť konfliktom a nedorozumeniam, ktoré vedú ku stresu. Dokázať predpovedať, kedy budú ľudia v strese a tým im pomôcť ho eliminovať a vrátiť sa k efektívnej komunikácii.

Certifikačný cyklus bude prebiehať na jeseň 2023

Bližšie informácie nájdete tu: PCM_ Coach certification_ Brochure_SK

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.