Prečo majú ľudia pod tlakom sklon k zbytočným chybám?

 

Prečo majú ľudia pod tlakom sklon k zbytočným chybám?

Koľkokrát ste oľutovali, že ste v stresovej situácii nereagovali inak?

Tento pocit už zažil asi každý. Stresové situácie nás vedia vyviesť mimo našu zónu komfortu, strácame v nich sami seba a správame sa inak ako by sme si želali. Opakovanie je matka múdrosti. Preto vždy nanovo dúfame, že keď sa opakuje stresová situácia, tento krát zareagujeme inak. Ale čo sa stane, ak sa ani v takýchto situáciách nepoučíme a konáme úplne rovnako ako keď sme sa ocitli v tejto situácii naposledy?

Po opakovaných chybách nasleduje pocit ľútosti. Máme tendenciu sústrediť našu pozornosť radšej na dôsledky, ktoré spôsobila stresová situácia, ako na hľadanie jej príčiny.

Preto je dôležité, identifikovať potreby, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Process Communication Model (PCM) ponúka unikátny a jednoduchý nástroj na určenie týchto potrieb.  Na základe mnohých štúdií sa zistilo, že existuje šesť rôznych typov osobností, z ktorých každá vymedzuje špecifické charakteristiky a psychologické potreby. Výskum naznačuje, že ak sú splnené psychologické potreby, bude táto osoba spokojná, naplnená a efektívna. Na druhej strane, ak naše psychologické potreby nie sú naplnené, budeme sa snažiť (vedome alebo nevedome) uspokojiť ich prostredníctvom negatívneho (nechceného) správania. To spôsobuje zvýšenú úroveň stresu a tendenciu správať sa jedným z dvoch spôsobov: vyvolávať konflikty alebo rezignovať a úplne sa stiahnuť.

Podľa PCM, každý jeden zo šiestich osobnostných typov reaguje po tlakom inak. Možno vás to prekvapí, ale každý z nás má v sebe zastúpené všetky osobnosti, len ich pomer sa líši. Tak napríklad Imaginer  v stresovej situácii má tendenciu stať sa pasívnym, zatiaľ čo Logik sústreďuje svoju pozornosť na detaily a Perzister sa pokúša prevziať vedenie.  Ani Vám sa nepáči, keď ste zatlačený do tejto role a zdá sa Vám, že I keď reagujete nesprávne, nemáte vlastne inú možnosť? Verte, že máte!

Keď vieme, ako sa správame pod stresom, sme schopní pochopiť naše špecifické psychologické potreby. Ak nie sú tieto potreby naplnené, sú príčinou stresu. Tu sme sa dostali k príčine problému. Uvedomujeme si potenciálne dôsledky a nájdeme spôsob, ako pozitívne reagovať na naše psychologické potreby, a to predtým, než sa dostaneme do potenciálne nežiaducej situácie.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár