Rozhovor s absolventom PCM tréningu, MUDr. Jaroslavom Rosenbergerom

 


Lekári nesú obrovskú zodpovednosť vo svojej každodennej práci.  Často krát pracujú pod tlakom, pritom komunikujú s pacientami a iným zdravotníckym personálom. Je pre nich preto kľúčové, aby vedeli eliminovať stres a komunikovať efektívne. I keď občas podávajú nadľudské výkony, sú to ľudia ako my všetci, ich deň sa prácou nekončí. Prídu domov, kde prebieha ďalšia komunikácia s rodinou, partnerom, deťmi…

Jaroslav Rosenberger, manžel, otec, lekár/nefrológ z Košíc

„Je to dobrá vec, ja tomu verím, pomôže to naozaj každému a funguje to v dennej realite“

 

Ako ste sa dozvedeli o PCM?

O Process Communication Model som sa dozvedel prostredníctvom spoločnosti , pre ktorú som mal v danom období sériu odborných prednášok. Hneď prvý jednodňový tréning ma oslovil, vnímal som nie len jeho obsah ale aj formu. Rýchlo sa pochopil, ako sa tento komunikačný model da aplikovať v každej životnej situácii, či už v práci alebo doma. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodol iniciovať a zorganizovať tréning PCM aj pre moju rodinu.

Aký benefit prináša PCM do Vášho každodenného života?

Nadobudnuté zručnosti aplikujem všade, kde sa len dá, v súkromí ako aj v práci. S kolegyňou, ktorá tiež absolvovala tréning PCM mám akoby tajný kód, je nám hneď jasné, kam v komunikácii smerovať a čo robiť v konkrétnej situácii, hlavne pod stresom.  Paradoxne, najviac som zatiaľ využil v súkromnom živote, pri synovi, ktorý tento rok nastúpil do prvého ročníka základnej školy. Keby som nemal za sebou tréning PCM, som presvedčený, že už dávno by sme boli nútení zmeniť školu a hrotíme situáciu do neriešiteľnej. Vďaka PCM sme to nie len zachránili, ale komunikácia  a porozumenie medzi synom a učiteľom sa stabilizovala a priebežne sa vylepšuje.

Vieme mu rovnako pomôcť aj doma, lebo rozumieme lepšie jeho potrebám, vieme tak zefektívniť našu komunikáciu a ukázať mu inú cestu. Rovnako prostredníctvom PCM viem odhadnúť osobnostný mix učiteľa a ako reaguje v strese. Vzájomne si tým pomáhame a kráčame vpred, pričom obe strany sú evidentne spokojnejšie.

Kde vidíte najväčšiu zmenu pre seba? Ako sa to odzrkadľuje v komunikácii v práci ako aj v rodine?

Pomohlo mi to pozerať sa na ľudí aj cez nich a ich pohľad na vec, pred tým som mal tendenciu pozerať na veci výhradne cez svoj uhoľ pohľadu.

Viem vyhodnotiť, kedy je človek v strese a ovplyvňuje to jeho komunikáciu. Vtedy viem adekvátne zareagovať, ustúpiť alebo použiť iný efektívnejší komunikačné kanál a dopracovať sa tak k porozumeniu.

Pracovne mám na starosti veľa ľudí, pracujem a denne s nimi kontinuálne komunikujem, či sú to kolegovia, nadriadení alebo pacienti. Som presvedčení, že z dlhodobej perspektívy treba mať dobre nadstavené vzťahy, je to ľahšie a príjemnejšie.

PCM funguje aj na zažehnanie potenciálnych alebo už vzniknutých konfliktov.

Snažím sa napĺňať psychologické potreby ľudí, s ktorými komunikujem, aby som sa vyhol konfliktom, som trpezlivý, viem počkať a netlačiť tam kde netreba, respektíve na niekoho, kto už je v danej situácii pod tlakom.

Komu by ste PCM odporučili?

Znalosti  PCM sú aplikovateľné na každého aj na deti, aby vedeli zareagovať inak, ak je to potrebné.

Podľa môjho názoru, môžu PCM využiť ľudia, ktorí masovo komunikujú, lekári, učitelia, moderátori-…

Ako sa Vám darí eliminovať stres?

Stresu je veľa, pomáha mi to uvedomiť si, kde sú problémy, viem identifikovať, čo presne ma stresuje a zariadiť sa podľa toho.

 

 

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár