Tréningový program – Proaktívny Manažment

„Jedným z kritérií pri výbere zamestnania je dobré meno spoločnosti. Jedným z kritérií pri odchode z nej je meno nášho manažéra. Akým manažérom – vzorom ste vy?“

Vedenie jednotlivcov, tímov a zvyšovanie výkonnosti

Podporovať angažovanosť zamestnancov prostredníctvom vhodného vedenia ľudí, posilňovania ich schopností a využívaním koučingu. Zaistiť osobnú a obchodnú výkonnosť  ľudí podľa rastúcej rozmanitosti a komplexnosti na lokálnych a medzinárodných trhoch. Všetky tieto požiadavky na manažérov sa opierajú o dva zásadné prvky: sebapoznanie a sebaovládanie.

Tento program, ktorý si vyberá to najlepšie z behaviorálnych postupov a metód školenia  sa zameriava na kritické kompetencie a techniky – v rámci rôznych kontextov. Účastníci prekonajú kritickú medzeru medzi  znalosťami a správaním tým, že sa venujú sebareflexii, učia sa zo spätnej väzby, zo skúšania si nových nástrojov a metód a z prehodnotenia rôznych prístupov. Vďaka intenzívnemu cvičeniu si trvale zakotvia modely úspešného správania do svojho každodenného štýlu riadenia.

Tento kompaktný program prekonáva štandard a umožňuje skutočný skok vo výkonnosti manažéra. Pomôže manažérom pretransformovať výzvy na príležitosti. Od hasenia požiarov, ad-hoc kontroly a riadenia až po budovanie kultúry vychádzajúcej z iniciatívy a spolupráce. Kultúru založenú na podnetnom dialógu, ktorý zosúlaďuje hodnoty a ambície zamestnancov s hodnotami a ambíciami spoločnosti.

Prínosy

 • Manažér ako vzor – konštruktívna medziľudská komunikácia
 • Lepšia kontrola seba samého, iných a podnikania, a to aj v turbulentných časoch – stanovenie priorít a zladenie činností
 • Posilnená angažovanosť zamestnancov a ich rozvoj –delegovanie právomocí, spätná väzba, stanovovanie cieľov, koučing pre zaistenie zreteľného dopadu na výsledky
 • Zníženie času a nárast produktivity – lepšia príprava, inšpirujúce a podnetné stretnutia, vlastníctvo aktivít
 • Zdravý tok iniciatívy –  získavanie zákazníkov a angažovanosť
 • Udržateľná kultúra – zosúladenie hodnôt a ambícií zamestnancov s hodnotami a ambíciami spoločnosti

Termíny a cena školenia pre rok 2021

 1. deň: 9.4.2021
 2. deň: 7.5.2021
 3. deň: 18.6.2021
 4. deň: 10.9.2021
 5. deň: 1.10.2021

MD prihlaska_Proaktívny manažment 2021