Otvorený tréning – Process Communication Model I

Process Communication Model bol vytvorený Taibi Kahlerom, PhD na základe svojich pozorovaní ľudských vzťahov a manažmentu v amerických spoločnostiach. Jeden z jeho prvých klientov bola aj NASA, ktorá potrebovala správne vybrať astronautov, urobiť z nich funkčný tím a zároveň presne vedieť ako budú reagovať pod stresom a v kritických situáciách. Je založený na 2 princípoch: 1. Spôsob akým hovoríme je často oveľa dôležitejší ako to, čo hovoríme. 2. Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov. Zároveň máme jeden základný typ, ktorý sa počas života nemení a jeden (nazýva sa fáza), ktorý sa môže meniť. Každý typ ma špecifické motivátory, charakterizované rozdielmi v sile charakteru, v psychologických potrebách,  predstavách a obľúbených komunikačných kanáloch. Tréning je zameraný na praktickú aplikáciu týchto princípov. 

PCM ukazuje ako najefektívnejšie komunikovať s rôznymi typmi osobností, zvyšuje schopnosť zodpovedajúcim spôsobom reagovať na požiadavky prostredia a pomáha vybudovať skutočné, konštruktívne a efektívne vzťahy. Predchádza nedorozumeniam a umožňuje ich lepšie zvládanie. Dáva návod ako vytvoriť podmienky, aby sme my i naši blízky  zvládali svoj stres a aby komunikácia prebiehala v pozitívnej atmosfére.

Termíny:          

24. – 25.3. 2022 Bratislava
9. – 10.6. 2022 Bratislava
8. – 9.12. 2022 Bratislava

Vyplnenú prihlášku zašlite na info@processcommunication.sk