Typy osobností

Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov.

Každý osobnostný  typ je charakterizovaný konkrétnym správaním, svojimi silným stránkami, má špecifické motivátory  a svoje psychologické potreby. Zároveň spoznáva a vníma svet svojím preferovaným spôsobom a preferuje svoje obľúbené komunikačné kanály. Každý typ má svoju predpovedateľnú stresovú sekvenciu – správanie, ktoré demonštruje pod stresom. V PCM hovoríme o osobnostných typoch v nás. To nám umožňuje využívať rôzne typy správania a spôsobov komunikácie – potrebujeme sa len naučiť ako.

Prvým krokom identifikácie Vašej štruktúry osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje Osobnostné „kondomínium“, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti. Zároveň zistíte, koľko energie sa v jednotlivých poschodiach osobnosti nachádza, čo priamo ovplyvňuje Vaše spôsoby komunikácie a správania sa.

6 Osobnostných typov podľa Process Communication Modelu:

Logik

si myslí, že ak by boli všetci logickí, bolo by menej problémov. Myslenie môže vyriešiť akýkoľvek konflikt či problém. Chcú fakty. „Myslím ….“

Perzister

verí, že základnými cnosťami sú hodnoty. Ich mienka je veľmi silná a majú vyvinuté silné presvedčenie vo väčšine oblastí ich života. Ak sa stretnú s niekým alebo s niečím, najskôr prezentujú svoj názor. „Podľa mňa …“   „Verím …“

Harmonizer

najskôr cíti. Veria, že ak by sa každý z nás naozaj a skutočne staral jeden o druhého, bolo by vo svete menej problémom (a viac harmónie) „Cítim …“

Imaginer

očakáva vonkajšiu stimuláciu (podnet), uprednostňuje čas na reflexiu a usmernenie, ktoré ich povzbudí do konania. „Len mi povedz, čo robiť …“

Rebel

nemyslí ako Logik, nemá názor ako Perzister, necíti ako Harmonizer a neočakáva inštrukcie / usmernenie ako Imaginer. Rebel reaguje – mám rád alebo nemám rád. Život musí byť zábava. „Wow!“, „Super!“ alebo „Nenávidím …“

Promoter

reaguje na realitu prostredníctvom akcií. „Urob to.“ Choď do toho.“