Process Communication Model II Zvládanie stresu a konfliktov
2-dňový tréningový program

Tento modul Process communication model je venovaný pochopeniu stresových sekvencií u jednotlivých osobnostných typov a spôsobu ich riešenia. Zároveň sa sústreďuje na praktické použitie PCM modelu formou cvičení pre manažérsku komunikáciu.

Termíny:        

16.-17.5.2019 Bratislava

21.-22.11.2019 Bratislava

Cena:                 Jeden účastník: 720,- € bez DPH

                            Dvaja účastníci z jednej spoločnosti – zľava 10%, 648,- € bez DPH za každého účastníka