Process Communication Model II Zvládanie stresu a konfliktov
2-dňový tréningový program

Tento modul Process communication model je venovaný pochopeniu stresových sekvencií u jednotlivých osobnostných typov a spôsobu ich riešenia. Zároveň sa sústreďuje na praktické použitie PCM modelu formou cvičení pre manažérsku komunikáciu.

Termíny:        

8.-9.12.2022 Bratislava

Prihlaska_PCM II 2021 – Bratislava