Process Communication Model II. – Zvládanie stresu a konfliktov

Tento modul Process communication model je venovaný pochopeniu stresových sekvencií u jednotlivých osobnostných typov a spôsobu ich riešenia. Zároveň sa sústreďuje na praktické použitie PCM modelu formou cvičení pre manažérsku komunikáciu.

Termín:        

4.-5. mája 2023 Bratislava

Prihláška PCM II 2023 – Bratislava