Nechajte vyniknúť
svoju osobnosť

Vedeli ste, že vaša osobnosť je jedinečná? 

Process Communication Model® rozlišuje medzi šiestimi typmi osobnosti, ktoré máme všetci v sebe: Promoter, Rebel, Harmonizer, Logik, Imaginer, Perzister. Každý typ má svoje silné stránky a preferencie.

Ľudia so silnou osobnosťou Harmonizera sú vrúcni a empatickí. Chcú, aby ste sa cítili dobre
a potrebujú, aby ste ich ako človeka ocenili.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Ľudia so silnou osobnosťou Logika sú zodpovední a logickí. Hľadajú fakty a informácie.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Ľudia so silnou osobnosťou Perzistera
oddaní a vnímaví. Vyžadujú rešpekt k svojim presvedčeniam.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Ľudia so silnou osobnosťou Promotera
priami a šarmantní. Vždy si nájdu spôsob,
ako dosiahnuť to, čo chcú.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Ľudia so silnou osobnosťou Rebela
spontánni a tvoriví. Do prostredia vnášajú energiu a radi skúšajú nové veci.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Ľudia so silnou osobnosťou Imaginera majú silnú predstavivosť a sú pokojní. Potrebujú čas na uvažovanie nad novými konceptmi
a na reflexiu.

Ako s nimi nadviazať komunikáciu:

Pamätajte si: nie sme jediný typ osobnosti

Každý z nás je iná kombinácia šiestich osobnostných typov. Pri PCM nehovoríme o typoch ľudí, ale osobnostných typoch
v nás
. Každý typ osobnosti má svoju hodnotu. Žiadny typ nie je lepší alebo horší, viac či menej inteligentný, viac OK alebo menej OK ako ktorýkoľvek iný.

Každý typ osobnosti má špecifické motivátory charakterizované rozdielmi v silných stránkach charakteru, psychologických potrebách, vnímaní a preferovaných komunikačných kanáloch. Rozpoznanie týchto rozdielov je kľúčové pri komunikácií, motivovaní a riešení konfliktov. Použite PCM na identifikáciu a využitie potenciálu našich rozdielov. A urobte rozdiel pre seba a ostatných. Veľký aj malý. Každý deň.

Chcete sa dozvedieť viac?

Zistite, aké sú výhody PCM a začnite svoju cestu!