PCM 1

Kľúčové témy

Vaša osobnosť človeka je jedinečná, komplexná a vyvíjajúca sa. Z tohto dôvodu komunikácia nikdy nie je univerzálna.
Sila Process Communication Model® spočíva v tom, že sa hodí do akejkoľvek podoby a prostredia, ktoré potrebujete. V PCM 1 si osvojíte logiku, od ktorej sa odvíja všetko ľudské správanie a naučíte sa, ako komunikačný model okamžite aplikovať.
Tento seminár vás naučí, čo potrebujete, aby ste boli a zostali v najlepšej forme a poskytne vám zručnosti, vďaka ktorým sa dokážete spojiť s tým najlepším vo všetkých naokolo.

Čo sa naučíte:

Porozumieť samému sebe
Pomocou profilu PCM sa pozriete na seba cez svoje silné stránky
a preferencie vašich typov osobnosti. Toto sebapoznanie vám objasní situácie v každodennom živote, ktoré vám umožnia skutočne naplniť vaše potreby, povinnosti
a sny.
Sociálna inteligencia
Vďaka hlbšiemu sebapoznaniu budete schopný dekódovať správanie a motiváciu druhých. Toto uvedomenie vás povedie
k tomu, aby ste prispôsobili to,
čo a ako hovoríte a aby ste čo najzmysluplnejšie komunikovali
s ostatnými, vrátane tých, s ktorými ste mali problém komunikovať.
Riadenie stresu

Keď spoznáte tie najúčinnejšie typy komunikácie a komunikačné štýly pre seba i druhých, budete schopný rozpoznať prvé príznaky nesprávnej komunikácie a znovu sa zosúladiť. Táto schopnosť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom potlačí stres a všetky jeho neproduktívne prejavy.

PCM 1 vám dáva schopnosti a zručnosti:

PCM 1: Kľúčové témy

Termíny otvorených tréningov v roku 2024

Vyplnenú a podpísanú prihlášku nám prosím zašlite na info@processcommunication.sk.

PCM 1, 2 a 3 je akreditované CCE: ICF Continuing Coach Education.

Za absolvovanie PCM 1, 2 a 3 získajú kouči ICF 13 kreditov: 5 v Core Competencies & 8 v Resource Development.

Ako ďalej?

Po absolvovaní tohto seminára ste pripravený prejsť na PCM 2. Po absolvovaní oboch seminárov môžete pokračovať a získať certifikát profesionálneho trénera PCM. Ponúkame 2 možnosti certifikácie: PCM tréner/školiteľ a PCM kouč.

Dobre vedieť