PCM 2

Pokročilé témy

Ako nadšenec Process Communication Model® ste sa teraz presvedčili o sile tohto komunikačného modelu. V PCM 1, ktorý je predpokladom pre tréning PCM 2, ste boli svedkami jeho univerzálnej použiteľnosti. V PCM 2 sa naučíte zdokonaľovať svoje zručnosti pri dekódovaní ľudského správania, najmä pokiaľ ide o nesprávnu komunikáciu, konflikty a to, ako sa motivácia
v každodennom živote môže časom meniť.
Na tomto seminári sa hlbšie ponoríte do stresových signálov a správania ľudí
a ukážete si, ako majstrovsky opustiť deštruktívne scenáre a v konečnom dôsledku im predchádzať. Pri práci s reálnymi prípadmi si precvičíte techniky intervencie a riešenia konfliktov.

Čo sa naučíte:

Identifikujete individuálne motivácie
Pomocou profilu PCM ako kľúča odomknete svoje chápanie toho,
že každá fáza a typ osobnosti má svoje vlastné motivácie a sprievodné emócie. Toto uvedomenie vám pomôže predvídať a chrániť sa pred dlhodobým alebo intenzívnym stresom a jeho potenciálnou deštrukciou.
Vzorce zlyhania
S vysoko citlivým detektorom stresu budete schopný identifikovať emocionálne vzorce, ktoré vedú
k neúspechu alebo ktoré odďaľujú úspech v každodennom živote. Tento poznatok následne využijete na riešenie nedorozumení, nesprávnych typov komunikácie
a konfliktov.
Kontextové indície
Ak pochopíte osobnostné typy, získate viac informácií o tom,
čo ľudia skutočne vyjadrujú
v kritických situáciách, rozhovoroch alebo pri využití digitálnej komunikácie. Táto zručnosť premení akýkoľvek kontext
na príležitosť rozpoznať nedorozumenie a následne presmerovať a opätovne nadviazať pozitívnu komunikáciu.

PCM 2 vám dáva schopnosti a zručnosti

PCM 2: Pokročilé témy

Termín otvoreného tréningu PCM 2

V prípade záujmu o účasť na otvorenom tréningu PCM 2 nás, prosím, kontaktujte

PCM 1, 2 a 3 je akreditované CCE: ICF Continuing Coach Education.

Za absolvovanie PCM 1, 2 a 3 získajú kouči ICF 13 kreditov: 5 v Core Competencies & 8 v Resource Development.

Ako ďalej?

Po absolvovaní tohto seminára môžete pokračovať a získať certifikát profesionálneho trénera PCM. Ponúkame
2 možnosti certifikácie: PCM tréner/školiteľ a PCM kouč.

Dobre vedieť