Objavte PCM®

Rozprávanie je pre niektorých ľudí prirodzené, zatiaľ čo iní sa ukážu ako dobrí poslucháči. Mnoho závisí od osobnosti človeka.
A predsa, zapojenie a efektívna komunikácia si vyžaduje úsilie. Využívanie PCM – Process Communication Model® – nás učí,
ako prispôsobiť to, čo hovoríme, robíme a ukazujeme, aby sme z každého rozhovoru a situácie vyťažili maximum
.
Naučíme sa, ako využiť naše rozdiely, aby sme sa zlepšili v práci, doma a vo svete.

Nie je to tajomstvo

Takto to funguje

PCM je popredným nástrojom na dekódovanie ľudských interakcií. Praktizovanie PCM nás učí, ako pozorovať naše správanie,
čo nám zase umožňuje identifikovať komunikačné silné stránky osobnosti človeka a preferencie nás a iných. Toto chápanie je založené na rozlišovaní šiestich typov osobnosti, ktoré v sebe všetci máme: Logik, Perzister, Rebel, Promoter, Harmonizer
a Imaginer. Jedinečná kombinácia týchto šiestich typov je stredobodom každého človeka. Process Communication Model® môžete praktizovať v štyroch krokoch:

01. Poznajte svoju osobnosť

Porozumieť svojim preferenciám znamená vedieť naplniť vlastné potreby
a udržiavať sa v dobrom osobnom rozpoložení. Takýmto spôsobom sa
o seba môžete starať a manažovať
svoj stres.

02. Všímajte si, ako sa ľudia správajú a ako komunikujú

Pozorovaním rozpoznateľného správania a počúvaním toho, ako jednotlivci komunikujú, spoznáte ich osobné preferencie a typy komunikácie. Vďaka tomu zvolíte ten najlepší spôsob, ako sa
s nimi zhovárať.

03. Prispôsobte svoj komunikačný štýl

Na základe vašich pozorovaní budete vedieť, ako nadviazať komunikáciu,
čo povedať a ako sa tváriť, čím vytvoríte skutočné spojenie, ktoré obohatí oboch.

04. Vybudujte silnejšie vzťahy

Užívajte si výhody každodennej pozitívnej komunikácie na pracovisku,
pri rokovaniach, videohovoroch, prezentáciách a v spoločenských situáciách, ako aj doma.

Výhody

pre vás

Skutočná komunikácia

Pozorujte správanie ostatných a vytvorte vzájomne uspokojivú komunikáciu.

Menej stresu, viac spojenia

Prekonajte nesprávnu komunikáciu, ktorá stojí v ceste pevnejším vzťahom.

Lepší svet

Nech každý rozhovor prispeje k svetu, ktorý využíva
naše rozdiely k lepšiemu.

Výhody

pre vašu organizáciu

Inkluzívne a zároveň individualizované vedenie

Uvedomte si potreby každého jedného člena tímu a naučte sa ho čo najefektívnejšie motivovať.

Zlepšená produktivita

Presmerujte negatívne reči alebo nesprávnu komunikáciu
na produktívne výsledky.

Porozumenie rozmanitosti

Využite rozdiely v kultúre a osobnosti na zjednotenie ľudí
a spoluprácu.
0 %
zamestnancov by s menšou pravdepodobnosťou uvažovalo
o ukončení pracovného pomeru, ak by ich spoločnosti boli
lepšie v efektívnej komunikácii, aj keď sú spokojní so svojím odmeňovaním.

Naplánujte si svoj rozvoj

Profil Process Communication Model®

Začnite objavením vašej osobnostnej štruktúry prostredníctvom profilu PCM. Spoznajte svoje individuálne silné stránky, potreby a varovné signály stresu vyplnením nášho overeného dotazníka a vyťažte z nášho školenia maximum.

PCM 1: Kľúčové témy

Zúčastnite sa PCM 1, aby ste spoznali rôzne typy komunikácie a naučili sa základy a zručnosti efektívnej komunikácie, motivácie a sebariadenia. Účasť nie podmienená žiadnymi požiadavkami.

PCM 2: Pokročilé témy

PCM 2 poskytuje pokročilé školenie o zvládaní konfliktov a motivácii, vďaka čomu zlepšíte svoje komunikačné schopnosti. Predpokladom pre prihlásenie sa na PCM 2 je absolvovanie PCM 1.

Školenia a koučovanie PCM sú dostupné aj online vo virtuálnej podobe.
Začnite svoju cestu za vzdelávaním PCM v prostredí, ktoré vám najlepšie vyhovuje.

Baví vás učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti spolu s ľuďmi z rôznych oblastí a zameraní? Páči sa vám prostredie virtuálnej triedy? Alebo potrebujete flexibilný plán a hodiny vzdelávania? Prihláste sa na náš tréning PCM 1 – Kľúčové témy.

Dávate prednosť individuálnemu vzdelávaniu?

 Spojíme vás s jedným z našich špecializovaných trénerov Process Communication Model®, ktorý vám poskytne individuálnu konzultáciu o PCM. Vlastný PCM profil vám ukáže vaše sebapoznanie a povzbudí vaše silné stránky. Začnite s dotazníkom a hodinovým rozborom, ktorý odhalí vašu osobnostnú štruktúru.

Chcete vytvoriť zaujímavé prostredie, ktoré podporí úspech vašej organizácie?

Vyžiadajte si školenie PCM na mieru pre vašu organizáciu. Naše tímové školenia zvyšujú angažovanosť zamestnancov, zlepšujú komunikačné zručnosti a súdržnosť tímu, čo vedie k zlepšeniu výkonnosti a tímovej spolupráce.

Školenia PCM a koučovanie sú k dispozícii online aj osobne.

Zistite viac o vzniku Process Communication Model®