Zoznámte sa
s certifikovanými odborníkmi PCM

Marián Dubjel

PCM a práca trénera, kouča je pre mňa životným poslaním. Rád pomáham ľuďom prepájať hodnoty s ich správaním. Ak by som sa mal opísať len troma slovami, bolo by to: zvedavý, náročný,
ľudský.

Od roku 2003, keď som nastúpil do medzinárodnej poradenskej spoločnosti Krauthammer som mal príležitosť viesť rozvojové  a tréningové programy na 3 kontinentoch – v Európe, Ázii a Latinskej Amerike. Ako Country Manažér som viedol tím konzultantov pre Slovenskú republiku. Navštevoval Krauthammer Univerzitu, kde som sa vzdelával v oblasti Leadershipu a manažmentu a pracoval som ako tréner pre nových konzultantov.

V  roku 2012 som založil spoločnosť MD Training&Consulting
a v roku 2016 prijal pozíciu Vice President Global Sales pre spoločnosť Kahler Communication Europe.

V súčasnosti sa špecializujem na rozvojové programy v oblasti leadershipu, predaja, rozvoja trénerov a kultúry spoločností. Som certifikovaným trénerom, koučom a Master trénerom Process Communication Model®.

Hynek Glos

PCM??? Co to jako sakra je??? K čemu mi to bude??? Ptal jsme se sám sebe před třemi lety. Poznal jsem za svou konzultantskou kariéru desítky různých psychologických modelů a nevěřil jsem, že může existovat něco, co mě v této oblasti obohatí a dá mi nový a přitom uvěřitelný pohled na komunikaci.
A ono se to stalo! PCM je model, který (když mu dáte šanci) vás naučí vidět nejen to, co je za slovy
a chováním druhých lidí, ale porozumíte i lépe sami sobě. A hlavně vás naučí svoje chování
v pozitivním slova smyslu měnit, přizpůsobit a přitom zůstat sám sebou a naplno si užít interakce
i s vašimi blízkými, kolegy, kamarády, klienty a to i těmi, se kterými jste měli dojem, že to „nějak skřípe“. Takže dejte PCM šanci… a uvidíte!

Hynek Glos je vystudovaným pedagogem, který však chtěl uživit rodinu a tak…. po velmi rychlé kariéře ve farmaceutickém průmyslu (od medicínského reprezentanta přes produktového manažera a marketingového manažera k pozici obchodního ředitele) se rozhodl skloubit své prodejní, marketingové a manažerské zkušenosti s tím, co kdysi studoval, tedy se vzděláváním a psychologií. Nyní již více než dvanáct let působí jako trenér, kouč, konzultant většinově pro firemní zákazníky v Čechách, na Slovensku, ale také v západní Evropě i v ruskojazyčných zemích. Je certifikovaným trenérem PCM.

 

Aneta Maňová

…prečo ma nikto nepočúva?! Doma ani v práci?! …prečo mi nefunguje komunikácia v tíme?

Hľadáte odpovede na neutíchajúce otázky vo vašich hlavách, tak ako aj ja kedysi?

Mne osobne prinieslo PCM odpovede. Našla som viac porozumenia v osobnom živote, vo vnímaní odlišností druhých. Posilnilo mi schopnosť rozoznať emócie druhých a správne na ne reagovať.

Ak chcete zlepšiť Vaše komunikačné a aj vodcovské schopnosti, zvýšiť súdržnosť medzi pracovnými tímami a zlepšiť zapojenie zamestnancov, PCM je pre Vás určite najlepšia voľba!

S PCM prekonáte na pracovisku rozdiely medzi oddeleniami, ľahšie zvládnete organizačné reštrukturalizácie a vytvoríte tímy s vyššou výkonnosťou prostredníctvom vylepšených komunikačných stratégií.

Od roku 2002 sa profesionálne rozvíjam vo farmaceutickom priemysle, kde som pôsobila v popredných medzinárodných farmaceutických spoločnostiach od pozície reprezentanta, cez stredný manažment až po vrcholový manažment.

Moje kroky v roku 2011 viedli k založeniu vlastnej marketingovej a farmaceutickej spoločnosti SANOMED s.r.o..

V súčasnosti mi PCM pomáha aj v iných projektoch a profesii Mediátora.

Som certifikovaný PCM tréner.

Danica Takáčová

Pé-cé-emko mi znelo v ušiach viac ako rok. Každý kolega a kolegyňa, čo ho absolvovali, napäto počúvali, čo druhí hovoria, zanietene diskutovali a radili sa a mňa bral stále silnejší stoický prístup vyúsťujúci vo zvedavosť prečo vyzerajú ako posadnutí?

Šéf programátorov ma ako svoju HR-istku pozval absolvovať s jeho ľuďmi PCM. Prvé dva dni som „vedela“, že to musí mať zádrhel, chybu, povrchnosť, niečo, čo tomu bude treba odpustiť ako zatiaľ každému modelu, ku ktorému som sa počas štúdia psychológie a práce v ľudských zdrojoch dostala. Z hlavy sa mi parí dodnes a už som šťastne posadnutá tiež. (Pre detailistov: nie, chybu som nenašla:))

Martin Kadleček

PCM je praktický kľúč k poznaniu ľudí.  Baví ma hravá interakcia modelu.  PCM mi dalo lepšie pochopenie, čo to znamená počúvať druhých a ako s nimi nadviazať efektívnu komunikáciu.  Využívanie PCM je podľa mňa úžasná hra, ktorej výsledkom sú lepšie medziľudské vzťahy.  

Chcem sprostredkovať tento pohľad na svet všetkým, ktorí majú záujem zlepšovať komunikáciu
so svojimi blízkymi, alebo na pracovisku.  

Podnikám od roku 1996, našou doménou sú služby podpory predaja. Riešime celé spektrum komunikačných projektov, od spúšťania eshopov, alebo kontaktných centier až po realizáciu telemarketingových kampaní a prevádzku eshopov.  U nás vo firme využívame PCM v riadení tímu,
v komunikácii s klientmi a pri osobnom rozvoji ľudí.   V každom projekte koordinujeme prácu viacerých ľudí a rôznych tímov a dohodnúť sa s partnerom na druhej strane je pre nás nevyhnutné.  PCM tréning odporúčam každému, kto chce zlepšiť svoje vzťahy s blízkymi, alebo len lepšie pochopiť druhých.
Ak chcete efektívnejšie predávať, riadiť ľudí, alebo komunikovať tak už neváhajte a kontaktujte nás.  

Ondrej Maťko

PCM je pre mňa skvelý nástroj hlbšieho porozumenia ľuďom, rozdielom v ich komunikácii a motivácii. Pomáha mi tak cítiť sa lepšie aj v nepríjemných komunikačných situáciách a umožňuje pomôcť druhým cítiť sa lepšie tiež. Predstavte si PCM ako kufrík plný užitočných nástrojov… Zisťovať, na čo slúžia môže byť zábava 🙂  Tréning PCM však poskytne nielen inštruktáž, ako ich použiť, ale aj ich odskúšanie. Čo vy na to? Príďte a skúste si to! 

Ondrej Maťko absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v r. 2007. Odvtedy pracoval niekoľko rokov v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva, Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa venoval diagnosticky a terapeuticky ďeťom s problémovým správaním a ťažkosťami v oblasti komunikácie. Jeden rok pracoval ako psychológ
v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Popri svojej práci vyučoval na VŠZaSP sv. Alžbety, spolupracoval
s OZ Návrat, Áno pre život, n.o., ÚCPP Dafné, Slovenským paralympijským výborom, krátko pôsobil aj
v Detskom advokačnom centre OZ Náruč. Aktuálne sa venuje poredenskej, lektorskej a supervíznej činnosti. Od r. 2016 je supervízorom Európskej asociácie pre supervíziu a koučing.  Je certifikovaným trénerom PCM.

Gabriel Žifčák

V dnešnej dobe ľuďom značne viazne komunikácia. Namiesto toho, aby sme hľadali ako sa dohovoriť, hľadáme to, čo nás rozdeľuje. Sociálne siete, média a aj náš bežný a pracovný život sú plné nedorozumení a hateu. PCM je cesta ako si v tomto šialenom svete, aspoň trochu rozumieť.

Ako komik a scenárista som sa do PCM pustil najmä preto, že dáva návod, ako jednotlivé typy ľudí konajú v rôznych situáciách a hlavne v strese. Oveľa jednoduchšie sa tak pracuje s postavami
pri písaní divadelnej hry, alebo scenáru. PCM priam ponúka, čo by konkrétna postava spravila v danej situácii.

Ako certifikovaný PCM tréner vás samozrejme rád niečo naučím. Nečakajte však, že to bude serióznou formou a na mojich tréningoch bude hlavne sranda. Objednať si môžete napríklad moju prednášku „Nepokaz ma mamko“, kde humorným spôsobom vysvetľujem, ako podľa PCM zvládnuť vývoj dieťaťa od narodenia až po siedmy rok života.

Elena Demeková

Senior Partner a konateľ rozvojovej spoločnosti ED Development.

Som absolventkou prírodovedeckej spoločnosti UK, s pôvodne vedených zameraním. Následne manažérkou predaja a marketingu v rozličných farmaceutických spoločnostiach, vďaka čomu rozumiem potrebám farmaceutických spoločností, ako aj iných firiem, ktoré sa zameriavajú prevažne na predaj. V procese rozvoja klientskych spoločností prepájam spolu so svojimi kolegami vlastnú i klientovu prax a najnovšie manažérske a strategické trendy. Vedieme rozvojové projekty doma i v zahraničí, prevažne v krajinách V4. Rolu kouča, poradcu, trénera a konzultanta zastávam už viac  ako 18 rokov.

Ja i moji kolegovia vyznávame v rozvojových projektoch pre našich klientov pokoru, empatiu, staviame na skúsenostiach a silných stránkach našich klientov.

A prečo som certifikovaným PCM trénerom?

Po osvojení si mnohých osobnostných typológií som bola presvedčená, že viac mi už žiaden nástroj nemôže poskytnúť. Napriek svojmu presvedčeniu som našla takýto nástroj v podobe PCM.

PCM mi pomáha ozajstnou ľahkosťou prijímať odlišnosti osobností svojich blízkych i svojich kolegov a obchodných partnerov. Dokonca mi PCM pomáha pochopiť, čím je odlišnosť spôsobená, prečo a akým smerom sa psychologické potreby ľudí časom môžu meniť. Myslím, že každý, kto môže s ľuďmi komunikovať a budovať vzťahy s využitím PCM, ich buduje rýchlejšie, efektívnejšie, zmysluplnejšie. Bez pocitu, že ho to stálo príliš mnoho vynaloženej energie.

Veronika Vailingová

Štúdium na VŠ sv. Alžbety v Bratislave v odbore psychoterapia a resocializácia ma pripravili na prácu s deťmi s rôznym postihnutím. Tieto deti nevedia verbálne komunikovať a veľmi málo rozumejú.
Môj prístup k nim je postavený na psychoterapii a do veľkej miery na vlastnej intuícii. Výsledkom je,
že ma deti pustili do ich vnútorného sveta, „počujú“ a „počúvajú“. Rada by som však pomohla aj ich rodičom. Naučila ich princípy komunikácie a správania sa, aby dosiahli rovnaký úspech, dôveru
a rešpekt u svojich najmilších. Aby sa obe strany zharmonizovali, uvoľnili a predchádzali stresovým situáciám. K tomu mi doteraz chýbal ucelený teoretický koncept, nevedela som tieto princípy vysvetliť a naučiť. Tie správne odpovede prišli vo forme PCM. Zrozumiteľný návod, ktorý jasne vysvetľuje pointu „prečo“, i postup „ako“.

PCM je komunikačný rozum do vrecka, výsledkom ktorého je šťastnejší, spokojnejší, zdravší a produktívnejší život. Vie pomôcť skúsenému psychológovi ako aj laikovi.

PCM je kľúč od dverí, ktorý vás dovedie do vnútra druhých a najmä k sebe samému.

Naučíte sa rozoznať štádiá stresu, porozumiete konfliktom, nájdete riešenie a čo je najdôležitejšie, naučíte sa konfliktom predchádzať.

Zistíte, aké sú vaše psychologické potreby, prečo vás niektorí ľudia „nepočujú“,
čo zmeniť, aby ste lepšie počuli vy.

Jiří Pavlačka

Vystudoval jsem VUT v Brně, Fakultu Elektrotechnickou.
Začínal jsem, jak se říká „od píky“, tedy jako důlní elektromontér. Vedl jsem úsek těžby (více než 80 lidí). Vybudoval a vedl prodejní pobočku a obchodní tým na Moravě. Vedl projektový tým v ČR. A byl obchodním ředitelem pro ČR i SR v několika českých i zahraničních společnostech. Celkem téměř 30 let praxe v obchodních a manažerských pozicích.

Aktuálně se zaměřuji na školení manažerských a prodejních dovedností a školení komunikace ve firmách. Dále se věnuji konzultační a poradenské činnosti v oblasti: management, budování týmů a obchodní strategie.

PCM je pro mě zcela jiný pohled na komunikaci mezi lidmi, ať už v profesní nebo osobní rovině. PCM mi mimo jiné usnadnilo rozhodnutí změnit svůj profesní život. Rozhodl jsem se posunout od dosavadního vedení lidí a týmů jako manažer k předávání zkušeností
a znalostí jako lektor a trenér.

Peter Troják

Už sa vám stalo, že na vás niekto niečo hovorí, a vy vôbec netušíte, čo vám vlastne chce povedať?
Alebo sa snažíte niekomu niečo vysvetliť, ale cítite, že na druhej strane ani obraz ani zvuk?
Zázračná pilulka PCM vám pomôže pochopiť, prečo sa to deje, a čo s tým môžete urobiť.

A nielen to. Táto technológia navyše pomáha pochopiť motiváciu ľudí a to ako sa správajú pod stresom, a práve táto kombinácia ju robí neuveriteľne užitočnou v pracovnom aj súkromnom živote.

Vo svojej práci spolumajiteľa väčšej slovenskej IT firmy vidím, že dnes už sám človek nič nezmôže. Ľudia sa spájajú a sieťujú, aby dosiahli viac. A práve vzájomné porozumenie medzi členmi tímov je kľúčové pre jeho efektivitu. A to je moja oblasť aj záľuba, tu vie PCM naozaj pomáhať.

Ponorte sa do tajov PCM aj vy, a objavíte prečo sa okolo vás dejú veci tak ako sa dejú. Zlepšíte svoju komunikáciu a nájdete omnoho väčšie porozumenie s ľuďmi okolo seba, vo svojich tímoch aj doma.

 

Patrícia Trenčanová

Zvedavosť je moja silná stránka… a tiež slabosť, ktorá ma nie vždy zaviedla v živote vhodným smerom. Bohatšia o „zakopnutia“ a skúsenosti s nimi sa neustále vynárala otázka: Prečo ma to ťahá inam? Čo tam rezonuje a láka moju zvedavosť? Čím som bola staršia, tým viac otáznikov prichádzalo
a s nimi i túžba zistiť odpovede. Aspoň niektoré nech sú zodpovedané. Veď to, že prídu ďalšie,
je prirodzené.

Zvedavosť, zistiť viac, ma doviedla ku koučovaniu, najskôr ako koučovaná a neskôr ako certifikovaný kouč, člen ICF (International Coach Federation). Popri tom som sa dostala k prvej informácii o PCM od Mariána Dubjela, ktorý v roku 2016 rozbiehal model na Slovensku a v Čechách. Fascinovalo ma jeho rozprávanie z tréningu v Tokiu. Poznala som ho i z iných tréningov a stretnutí, slovo dalo slovo a bola som účastníčkou prvého modulu, po ktorom nasledovali ďalšie až po trénerský certifikát PCM.

PCM ma veľmi obohatil po pracovnej i ľudskej stránke. Nie je to len o efektívnej a motivujúcej komunikácii s druhými, kedy vnímame ako ľudia hovoria a konajú. Je to aj stresových situáciách, kedy ich správanie má ďaleko od efektívneho a má skôr kontraproduktívny účinok.  Osobne mi model pomohol porozumieť sama sebe, identifikovať,  čo je pre mňa v komunikácii, či správaní ľudí okolo mňa nepríjemné, kedy sa necítim v pohode a prečo to tak je. A najmä, čo s tým môžem urobiť ja a ako ponúknuť ostatným možnosť vrátiť sa späť na cestu, kedy nielen hovoríme, ale sme  aj vypočutí.

V súčasnosti mi všetko, čo som sa za roky naučila, pomáha aj pri kraniosakrálnych ošetrovaniach, ktorým sa venujem, veď dotyk i slovo vedia liečiť.

Viktor Dzurilla

Kto som? Som hrdý otec, produktový manažér vo farmaceutickej spoločnosti a tréner PCM! Žijem naplno. Stále sa učím niečo nové a som presvedčený, že vychádzať z komfortnej zóny je návod na plnohodnotný život. Patrím medzi tých pár štastlivcov, ktorí chodia do svojej práce s radosťou. Úprimne ma baví to, čo robím – prinášať na trh inovatívne lieky, ktoré zvyšujú kvalitu života pacientom a ich najbližším.

Asi mi dáte za pravdu, ak poviem, že schopnosť efektívne komunikovať sa od nás vyžaduje naprieč našimi rolami (nech už sú akékoľvek). Predstavte si, aké by to bolo skvelé, ak by Vám dal niekto návod na brutálne zlepšenie tejto kľúčovej schopnosti už v priebehu pár dní. Zdá sa Vám to až príliš dobré? Princíp spočíva najmä v spoznaní samého seba, zabezpečovaní si psychologických potrieb a prispôsobení našej komunikácie osobe, s ktorou sa práve rozprávame.

Podľa Darwinovej evolučnej teórie prežijú tí, ktorí sa vedia najlepšie adaptovať na meniace sa prostredie. Pýtam sa Vás, kedy sa doba menila tak rýchlo ako teraz? A myslíte si, že sa do budúcna bude meniť pomalšie? …Ak ste si odpovedali “Nikdy a nie” tak šup-šup ozvite sa niekomu z nás PCM trénerov a my Vám radi pomôžeme zveľadiť Vaše komunikačné zručnosti. Budete vďační sami sebe, že ste si darovali jednu z najdôležitejších zručností.

Lucia Kováčiková

Po dlhoročných skúsenostiach práce v tíme rôznorodých ľudí som si ako líder uvedomila, že každý jednotlivec si vyžaduje osobitný prístup a iný typ motivácie. Celý svoj život pracujem vo farmaceutickom biznise a zameriavam sa na manažment svojho tímu a na zlepšenie predajov. Kurz PCM som objavila už pred 10-mi rokmi kedy som sa ho sama zúčastnila ale až neskôr som si uvedomila, že by som sa tomu chcela hlbšie venovať v spojení s koučingom. Dnes sa okrem práci vo farma firme venujem koučingu a zároveň aj PCM modelu. Myslím si, že PCM pomáha ľuďom nadobudnúť nástroje potrebné pre zlepšenie komunikácie a objavenie samých seba. Tiež im vie poskytnúť náhľad na osoby v ich blízkom okolí a zlepšenie medziľudských vzťahov. Vo voľnom čase sa venujem psychológii a rozvoju osobnosti. Moje školenia sú zamerané hlavne na tímy vo väčších korporáciách a spoločnostiach. Motto, ktoré mi pomáha na mojej ceste je: „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ – GANDHI

Martin Hanzel

Po vyštudovaní antropológie sa sociálna, kultúrna a psychologická antropológia stala pre mňa celoživotnou záľubou. Premýšľal som o tom, prečo sa v rôznych kolektívoch neustále opakuje podobné zloženie osobností a rovnaké typy pováh. Nevyčerpateľnou studnicou podnetov sa mi stalo moje pôsobenie vo svete korporátov.  Snažil som sa pochopiť prečo sa mi s niektorými ľuďmi pracuje príjemne a s ďalšími sa zďaleka obchádzame. Odpoveď prišla keď som absolvoval svoj prvý tréning PCM. Vtedy som pochopil, že každý z nás vníma svet iným spôsobom, má iné psychologické potreby, každého niečo iné motivuje a inak prežíva stres. Pochopil som, že aj dvaja spoločenskí rodičia môžu mať dieťa, ktoré potrebuje priestor pre seba a že pre niekoho môže byť práca naozaj zmysel života tak, ako pre iného zábava a spoločenský život.

PCM je prostriedok ako pochopiť ľudí okolo seba, naučí vás ako komunikovať a vyhnúť sa zbytočnému stresu a prípadne predpovedať správanie buď vaše alebo ľudí vo vašom okolí.

V rámci svojho aktívneho pôsobenia v biznise som riadil a motivoval tímy jednak v „dobrých časoch“, ale i v procese reštrukturalizácie spoločností, pričom som pomáhal tímom implementovať a zvládať zmeny.

V tréningoch sa špecializujem najmä budovanie a vedenie tímov, motiváciu, Change management, prezentačné a komunikačné zručnosti, Sales Force Effectiveness a rôzne druhy manažérskych tréningov. Pri svojej lektorskej práci účinne spájam teoretické znalosti a široké skúsenosti zo svojej dlhoročnej praxe v biznise a pomáham tak k profesionálnemu a osobnostnému rastu.

Chcete sa stať trénerom PCM?

Spoznajte PCM, individuálne alebo so svojím tímom
či organizáciou.