Získajte certifikát

Ako tréner alebo kouč poznáte komunikačné a osobnostné modely a poznatky, ktoré ponúkajú. Premýšľate, ako tieto poznatky pretaviť do každodenných činností? Praktizovanie Process Communication Model® vám umožní naučiť svojich klientov, ako pochopiť čo potrebujú, aby boli čo najlepší. Uvedomenie svojho správania a pochopenie svojích motivácii, vedie k lepšiemu pochopeniu iných.

Model v reálnom čase

s výhodami v reálnom živote

Vďaka poslaniu, ktoré presahuje rámec práce a vízii, ktorá sa vzťahuje na každodenný život, je PCM iný. Vyučovanie tohto komunikačného modelu má mimoriadne výhody.

01. Výsledky v reálnom čase

Naučte ľudí identifikovať rôzne vzorce správania, aby ste zlepšili ich každodenný život a v reálnom čase sa naučte, ako zlepšiť svoj vzťah s nimi.

02. Platí pre každého a všade

Veďte účastníkov k tomu, aby si osvojili šablónu pre silnejšiu komunikáciu a profitovali z toho, že sa aj vaše vyučovacie prostredie stane prostredím, v ktorom sa darí každému.

03. Model, ktorý spája

Získajte chýbajúci článok na prepojenie iných modelov alebo prispôsobte už používané nástroje tak, aby čo najlepšie vyhovovali typom osobnosti tých, ktorých školíte alebo koučujete.

04. Každodenné zmeny k lepšiemu

Užívajte si toľko príležitostí na zmenu k lepšiemu, koľko máte koučovacích interakcií, nielen deň po dni, ale sekundu
po sekunde.

Základy PCM

Pred začatím certifikácie PCM je potrebné absolvovať: PCM 1 a PCM 2. Sú nevyhnutnou podmienkou pre prihlásenie sa na certifikáciu trénera a kouča. Ak ste ich už absolvovali, pokračujte.

PCM 1

Kľúčové témy

Keď vďaka profilu Process Communication Model® spoznáte svoje silné stránky, potreby a varovné signály stresu a ste pripravený pomôcť ostatným, aby urobili to isté. PCM 1 učí základy a zručnosti efektívnej komunikácie, motivácie a sebariadenia.

PCM 2

Pokročilé témy

PCM 2 poskytuje pokročilú odbornú prípravu v oblasti riadenia konfliktov a motivácie. Absolvovanie PCM 1 je nevyhnutnou podmienkou pre účasť na PCM 2.
Po absolvovaní oboch školení ste pripravený na hlbšie pochopenie toho, ako sa stať školiteľom PCM.

Získajte certifikát PCM

Staňte sa trénerom alebo koučom

11 dní
Certifikačný kurz pre trénerov PCM
Vaše skúšobné školenie PCM - vo vlastnom prostredí s maximálne 10 účastníkmi.
2 x 0,5 dňa
Certifikačná skúška trénera
2 x 0,5 dňa
Prax a prípadové štúdie
2 x 0,5 dňa
Kolektívna kontrola
2 x 0,5 dňa
Certifikačná skúška kouča

Naša certifikácia koučov je akreditovaná CCE: ICF Continuing Coach Education.

ICF kouči získajú 40 kreditov, z toho 15 kreditov v Core Competencies & 25 v Resource Development.

Pripojte sa k certifikácii trénera PCM

Pre viac informácií si stiahnite brožúru

Certifikácie trénerov 2024

V prípade záujmu sa nám ozvite na info@processcommunication.sk.

Harmonogram certifikačného procesu 2024

Pripojte sa k certifikácii PCM Coach

Pre viac informácií si stiahnite brožúru

Certifikácie koučov

Máte nejaké otázky týkajúce sa certifikácie?